Guía de nomes galegos

Axúdanos a mellorar

Suxestións, erros, observacións...

Escolle unha opción:

Sobre o nome:

Escolle unha opción:

Texto para identificar Refresh CAPTCHA

Suxestión enviada

Moitas grazas pola súa colaboración

Erro no envío

Sentímolo pero non se puido enviar a mensaxe.

Modo de cita

Boullón Agrelo, A. I. (coord.): Guía de nomes galegos. A Coruña: Real Academia Galega. <https://academia.gal/nomes> [Consultado: <data>]

Os máis buscados
Esta semana Este mes
Listas de nomes


Preme na imaxe


Preme na imaxe