Comunicación

O mapa sociolingüístico escolar de Ames revela o retroceso de galegofalantes ao longo das etapas educativas

A investigación desenvolvida pola Real Academia Galega co apoio do Concello de Ames implica todas as etapas de infantil a bacharelato e mais os actores implicados na educación dentro e fóra das aulas.  O estudo confirma que o proceso de muda do galego polo castelán é máis temperán do detectado previamente e pon o foco no papel dos distintos espazos de socialización escolar