60 aniversario da celebración do Día das Letras Galegas

Víctor F. Freixanes
Presidente da Real Academia Galega

O 20 do mes de marzal do ano 1963, tal como indica o documento que inaugura esta galería, os académicos Manuel Gómez Román, Xesús Ferro Couselo e Francisco Fernández del Riego propoñen no plenario da Real Academia Galega a celebración dun día grande dedicado ao libro e á lingua galega, unha xornada festiva e reivindicativa a prol da cultura e a identidade de Galicia centrada sobre todo no prestixio do idioma. O libro era entón o principal símbolo dese prestixio. A data escollida, o 17 de maio, tiña unha significación especial: facíanse daquela cen anos da primeira edición de Cantares Gallegos, título fundacional do noso Rexurdimento.

A academia asumiu, por unanimidade, a iniciativa. A celebración do primeiro ano consistiu basicamente nunha conferencia de Ricardo Carballo Calero no salón Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela, e mais no recitado de catro poetas mozos: Xohana Torres, Carlos Casares, Arcadio López-Casanova e Salvador García-Bodaño. Tamén houbo actividades en Lugo (Mostra do Libro Galego), Vigo, A Coruña e algunhas outras localidades.

Mais o gran pulo da celebración veu da man do asociacionismo cultural, que daquela empezaba a agromar en toda Galicia, apoiado principalmente na xente nova. A asociación O Galo sacou en Santiago de Compostela os libros galegos á rúa, e axiña outras asociacións seguiron o seu exemplo.

Hoxe podemos dicir que o que empezou sendo un acto académico de relevancia cualitativa se transformou nun acontecemento social que reborda amplamente as expectativas dos primeiros animadores. Entidades comerciais, agrupacións empresariais, medios de comunicación, sindicatos, editoriais, clubs deportivos, centros de ensino de distintos niveis, universidades, grupos políticos etc., ademais das institucións de goberno (Parlamento, Xunta de Galicia, deputacións, concellos), dun xeito ou doutro, participan na celebración por riba de diferenzas ideolóxicas e outros intereses, unha celebración que xa non é un día, senón que atinxe os doce meses do ano.

A galería que ofrecemos quere ser unha mostra cronolóxica do que consideramos o grande acontecemento cultural de Galicia, iniciativa feliz que a Real Academia Galega activa cada ano con distintas propostas, mais que se sostén e medra (tamén fóra das nosas fronteiras administrativas) grazas ao alento da sociedade civil, a ilusión dun país que se recoñece cada vez con máis pulo nos valores da súa identidade e o seu idioma.

Fragmento da proposta elevada ao plenario da Real Academia Galega polos académicos Francisco Fernández del Riego, Manuel Gómez Román e Xesús Ferro Couselo de celebración do Día das Letras Galegas o 17 de maio, cadrando coa data de publicación de Cantares Gallegos

1963 Rosalía de Castro. Visita a Gala Murguía de Castro na súa casa da rúa de Santo Agostiño na Coruña. De esquerda a dereita, Vales Villamarín, Juan Naya, Joaquín Freyre de Andrade, Julio Rodríguez Yordi, Henrique Chao Espina, Marino Donega e Antonio Meijide Pardo. Sentados: Leandro Carré, Sebastián Martínez-Risco, Gala Murguía, Francisco Serrano Castilla

1963 Rosalía de Castro. Salvador García-Bodaño, Carlos Casares, Arcadio López-Casanova e Xohana Torres, na celebración do primeiro Día das Letras Galegas no salón Fonseca da Universidade de Santiago. Os catro poetas participaron no recital posterior á conferencia de Ricardo Carballo Calero sobre Rosalía de Castro

1963 Rosalía de Castro. Cartel conmemorativo deseñado por Xohán Ledo e editado por Galaxia

1963 Rosalía de Castro. Tarxeta conmemorativa publicada pola editorial Galaxia

1964 Afonso D. Rodríguez Castelao. Acto conmemorativo na Casa de Galicia de Nova York. Na mesa dos conferenciantes, de esquerda a dereita, Emilio Flórez, Ramón Lugrís, Ramón Rodríguez e Emilio González López

1964 Afonso D. Rodríguez Castelao. Recorte d’A Nosa Terra (n.º 507) no que se dá conta da convocatoria dun concurso literario en lingua galega, o Premio Castelao, organizado por subscrición popular polo estudantado da Universidade de Santiago, e doutras celebracións organizadas ao remol do Día das Letras Galegas

1965 Eduardo Pondal. Cartel conmemorativo deseñado por Xohán Ledo e editado por Galaxia

1965 Eduardo Pondal. Francisco Fernández del Riego durante a súa alocución na sesión plenaria da RAG, celebrada nos locais da Reunión Recreativa de Artesáns da Coruña. Sentados, de esquerda a dereita: Henrique Harguindey Banet, presidente da Agrupación Cultural O Facho, Leandro Carré, Sebastián Martínez-Risco e Francisco Vales Villamarín

Fonte: Xosé Castro

1966 Francisco Añón. Programa de man do recital de cancións galegas de Marcial del Adalid, organizado polo Centro Galego de Buenos Aires

1966 Francisco Añón. Inauguración do monumento en memoria de Francisco Añón, en Outes, o 17 de maio de 1966. Entre os asistentes, na primeira fila, Leandro Carré, Ramón Otero Pedrayo, Francisco Serrano Castilla, Sebastián Martínez-Risco, Puerta Henche (alcalde de Outes), Francisco Vales Villamarín, Fermín Bouza-Brey, Enrique Chao Espina. Detrás, entre outros, Antonio Meijide Pardo, Juan Naya, Julio Rodríguez Yordi e José Luís Bugallal

1966 Francisco Añón. Cartel conmemorativo deseñado por Xohán Ledo e editado por Galaxia

1967 Manuel Curros Enríquez. Ofrenda floral no monumento a Curros Enríquez, obra de Asorey, nos xardíns de Méndez Núñez da Coruña. Adelardo Curros Irazoqui, neto de Curros Enríquez, e mais uns rapaces colocan varias coroas de flores

Fonte: Xosé Castro

1967 Manuel Curros Enríquez. Cartel conmemorativo deseñado por Xohán Ledo e editado por Galaxia

1968 Florentino López Cuevillas. Cartel conmemorativo deseñado por Xohán Ledo e editado por Galaxia

1968 Florentino López Cuevillas. Programa de man dos actos organizados pola Real Academia Galega e a Asociación Cultural O Facho

1969 Antonio Noriega Varela. Cartel conmemorativo deseñado por Xohán Ledo e editado por Galaxia

Fonte: Fundación Penzol

1969 Antonio Noriega Varela. Conferencia de Luz Pozo no Círculo de Artesáns da Coruña durante unha homenaxe a Noriega Varela organizada pola Agrupación Cultural O Facho

Fonte: Xosé Castro

1970 Marcial Valladares. Cantigueiro popular. Opúsculo editado pola Real Academia Galega

1970 Marcial Valladares. Cartel conmemorativo deseñado por Xohán Ledo, e editado por Galaxia

Fonte: Fundación Penzol

1971 Gonzalo López Abente. Programa dos actos do Día das Letras Galegas organizados polo Círculo Mercantil e Industrial de Fene, dentro da “Somana das Artes Galegas”

1971 Gonzalo López Abente. Recorte de prensa que recolle unha fotografía da inauguración do monumento dedicado a Gonzalo López Abente en Muxía. Na imaxe, intervención de Sebastián Martínez-Risco. Á esquerda, Antonio Barros Valiña, alcalde de Muxía

Fonte: Caamaño. La Voz de Galicia, 18 de maio de 1971

1972 Valentín Lamas Carvajal. Cartel conmemorativo editado polo Centro Galego de Buenos Aires - Instituto Argentino de Cultura Gallega

1972 Valentín Lamas Carvajal. Intervención de Ramón Otero Pedrayo durante a ofrenda floral realizada pola Real Academia Galega ante o monumento a Lamas Carvajal en Ourense

1973 Manuel Lago González. Programa dos actos organizados pola Agrupación Cultural O Facho

1973 Manuel Lago González. Programa dos actos organizados polo Centro Galego de Buenos Aires - Instituto Argentino de Cultura Gallega

1974 Xoán Vicente Viqueira. Ofrenda floral ante a tumba de Xoán Vicente Viqueira, en San Xoán de Ouces (Bergondo). De esquerda a dereita, entre outros, José Luís Bugallal, Francisco Vales Villamarín, Isidro Parga Pondal, Sebastián Martínez-Risco, Leandro Carré, Antonio Meijide Pardo, Enrique Chao Espina, Juan Naya, Rafael Dieste e Marino Dónega

1974 Xoán Vicente Viqueira. Sesión Plenaria extraordinaria da Real Academia Galega celebrada no paraninfo do Instituto Eusebio da Garda, da Coruña. De esquerda a dereita, Ramón Piñeiro, Enrique Chao Espina, Rafael Dieste, Domingo García-Sabell, Leandro Carré, Sebastián Martínez-Risco (de pé, abre a sesión), Francisco Vales Villamarín, Antonio Meijide Pardo, Isidro Parga Pondal, Marino Dónega e José Luís Bugallal

1975 Xoán Manuel Pintos. Carta do presidente do Centro Galego de Montreal, Jaime Collazo, ao presidente da Real Academia Galega, adheríndose á celebración do Día das Letras Galegas

1975 Xoán Manuel Pintos. Proclama do alcalde de Mayagüez (Porto Rico) instando á adhesión á celebración do Día das Letras Galegas

1976 Ramón Cabanillas. Sesión académica extraordinaria da RAG celebrada no salón nobre da Sociedade Cultural de Cambados. De esquerda a dereita, Xosé Filgueira Valverde, Antonio Fraguas, o alcalde de Cambados (Benito González Ambrós?) e Francisco Vales Villamarín. De pé, Xulio F. Ogando le a súa alocución. Á dereita del, Ramón Martínez López

1976 Ramón Cabanillas. Cartel conmemorativo deseñado por Virxilio Fernández Cañedo e editado por Galaxia

1977 Antón Villar Ponte. Feira do libro galego organizada pola Asociación de Libreiros na praza do Toural en Santiago de Compostela

Fonte: Xosé Castro

1977 Antón Villar Ponte. Cartel conmemorativo deseñado por Siro López e editado pola Agrupación Cultural O Facho

1978 Antonio López Ferreiro. Festa popular no anfiteatro do parque de Santa Margarida da Coruña, organizada pola Comisión Cultural do 17 de maio, formada por estudantes dos centros coruñeses

Fonte: Xosé Castro

1978 Antonio López Ferreiro. Feira do Libro Galego nos soportais da praza de María Pita (A Coruña)

Fonte: Xosé Castro

1979 Manuel Antonio. Cuberta e páxina interior dedicada a Manuel Antonio da revista editada por Xerfa. Grupo Cultural Galego, de Barakaldo

1979 Manuel Antonio. Cartel da exposición O libro galego, onte e hoxe organizada pola Federación de Libreiros de Galicia, comisariada por Ricardo Carballo Calero, celebrada no antigo Convento de San Domingos (Museo do Pobo Galego) en Santiago de Compostela

1980 Afonso X o Sabio. Cartel conmemorativo editado pola Consellería de Educación e Cultura da Xunta de Galicia

1980 Afonso X o Sabio. Programa dos actos organizados pola Real Academia Galega

1981 Vicente Risco. Programa dos actos organizados pola Casa de Galicia de Bilbao

1981 Vicente Risco. Cartel conmemorativo editado polo Círculo Ourensán Vigués

Fonte: Fundación Penzol

1982 Luís Amado Carballo. Cuberta do folleto conmemorativo editado pola Sociedad Liceo Grupo Filatélico de Noia

1982 Luís Amado Carballo. Carta do presidente, Manuel Meilán Martínez, e do secretario, Manuel Suárez Suárez, do Padroado da Cultura Galega de Montevideo adheríndose á celebración do Día das Letras Galegas de 1982

1983 Manuel Leiras Pulpeiro. Cartel da mostra bibliográfica e documental organizada pola Universidade de Santiago de Compostela

Fonte: Fundación Penzol

1983 Manuel Leiras Pulpeiro. Programa dos actos organizados polo Grupo Galego de Aarau (Suíza)

1984 Armando Cotarelo Valledor. Sesión plenaria extraordinaria da Real Academia Galega no salón de actos da rúa Tabernas. Intervención de Antonio Fraguas Fraguas. Á esquerda, sentado: Constantino García. Na mesa presidencial: Antonio Meijide Pardo, Domingo García-Sabell e Marino Dónega

Fonte: Xosé Castro

1984 Armando Cotarelo Valledor. Cartel conmemorativo editado polo concello de Santiago de Compostela

Fonte: Fundación Penzol

1985 Antón Losada Diéguez. Cartel da mostra bibliográfica e documental organizada pola Universidade de Santiago de Compostela

Fonte: Fundación Penzol

1985 Antón Losada Diéguez. Mostra filatélica conmemorativa. Sociedade Filatélica de Noia

1986 Aquilino Iglesias Alvariño. Cartel da mostra bibliográfica e documental organizada pola Universidade de Santiago de Compostela

Fonte: Fundación Penzol

1986 Aquilino Iglesias Alvariño. Cartel da Festa da Lingua organizada pola Mesa Permanente pola Normalización Lingüística

Fonte: Fundación Penzol

1987 Francisca Herrera Garrido. Cabeceira da manifestación organizada pola Mesa pola Normalización Lingüística. No centro, Manuel María

Fonte: Xosé Castro

1987 Francisca Herrera Garrido. Descuberta dunha placa na casa onde naceu a escritora Francisca Herrera Garrido. Á dereita: Domingo García-Sabell, presidente da Academia, e Francisco Vázquez, alcalde da Coruña

Fonte: Xosé Castro

1988 Ramón Otero Pedrayo. Cartel conmemorativo editado pola libraría Couceiro

1988 Ramón Otero Pedrayo. Cartel da exposición bibliográfica e documental organizada pola Universidade de Santiago de Compostela

Fonte: Fundación Penzol

1989 Celso Emilio Ferreiro. Día das Letras Galegas. Ano de Celso Emilio Ferreiro. Cuberta do programa de actos organizados pola Federación Galega de Sociedades Filatélicas e a Sociedade Filatélica “Miño” de Ourense

1989 Celso Emilio Ferreiro. Medalla deseñada por Sargadelos e acuñada pola Xunta de Galicia

1990 Luís Pimentel. Cartel conmemorativo deseñado por Xesús Fraga e editado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Cultura e Xuventude da Xunta de Galicia

1990 Luís Pimentel. Cartel da exposición organizada pola Universidade de Santiago de Compostela

Fonte: Fundación Penzol

1991 Álvaro Cunqueiro. Descuberta dunha placa na casa onde naceu e viviu Álvaro Cunqueiro, na praza da Fonte Vella en Mondoñedo

1991 Álvaro Cunqueiro. Cartel conmemorativo editado pola Xunta de Galicia

1992 Fermín Bouza-Brey. Cartel conmemorativo editado polo Concello de Betanzos

1992 Fermín Bouza-Brey. Cartel conmemorativo editado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia

1993 Eduardo Blanco Amor. Programa dos actos organizados pola Real Academia Galega

1993 Eduardo Blanco Amor. Cartel da “Semán das Letras Galegas”, do Centro Galego de Bizkaia en Barakaldo

1994 Luís Seoane. Inauguración do monumento aos emigrantes e aos exiliados no parque Luís Seoane, en Santa Cruz (Oleiros). No centro da imaxe pódense identificar a Isaac Díaz Pardo e a Francisco Fernández del Riego. O monumento é obra do escultor Escudero sobre un deseño de Luís Seoane

Fonte: Xosé Castro

1994 Luís Seoane. Sesión plenaria extraordinaria da Real Academia Galega. Alocución de Francisco Fernández del Riego. Á esquerda del, Andrés Torres Queiruga e Xosé Filgueira Valverde. Á Dereita, o presidente da Academia, Domingo García-Sabell, e o presidente da Xunta de Galicia

Fonte: Xosé Castro

1995 Rafael Dieste. Adhesivo do Equipo de normalización Lingüística do C. P. Castelao de Rianxo

1995 Rafael Dieste. Cartel editado polo Equipo de Normalización Lingüística do Instituto de Bacharelato San Tomé de Freixeiro de Vigo

Fonte: Fundación Penzol

1996 Xesús Ferro Couselo. Medalla acuñada polo Concello de Valga

1996 Xesús Ferro Couselo. Cartel da primeira edición do Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo, organizado polo Concello de Valga

1997 Ánxel Fole. Cartel da mostra bibliográfica organizada pola Universidade de Santiago de Compostela

Fonte: Fundación Penzol

1997 Ánxel Fole. Cartel editado pola Consellería de Educación da Xunta de Galicia

1998 Trobadores da ría de Vigo. Homenaxe ós tres poetas medievais da ría de Vigo. Opúsculo editado pola Real Academia Galega

1998 Trobadores da ría de Vigo. Recorte de prensa que recolle a noticia da celebración do plenario extraordinario da RAG na illa de San Simón. Na imaxe Xabier Rodríguez Barro recita as once cantigas dos tres trobadores, acompañado dun zanfonista. No fondo á esquerda, o monumento aos trobadores, de Ferreiro Badía, inaugurado na mesma xornada

1999 Roberto Blanco Torres. Ofrenda floral da Real Academia Galega diante do busto de Roberto Blanco Torres en Cuntis

Fonte: Óscar París

1999 Roberto Blanco Torres. Fotografía en prensa do plenario extraordinario da Real Academia Galega. Na imaxe, Xosé Ramón Barreiro, Francisco Fernández del Riego, Luz Pozo Garza, Antonio Gil Merino, Carlos Casares e Salvador García-Bodaño aplauden a intervención de Manuel Vázquez, Manoele, que recitou versos acompañado dun músico de arpa

2000 Manuel Murguía. Intervención de Antón Santamarina no plenario extraordinario da Real Academia Galega celebrado no paraninfo da Universidade da Coruña. Na mesa presidencial, Xosé Ramón Barreiro, Luz Pozo, o presidente da Academia, Francisco Fernández del Riego, o presidente da Xunta de Galicia e Constantino García

2000 Manuel Murguía. “A conmemoración das Letras Galegas inventeina eu”. Entrevista a Francisco Fernández del Riego en La Voz de Galicia, 10 de maio de 2000

2001 Eladio Rodríguez González. Medalla deseñada por Ignacio Basallo e acuñada pola Xunta de Galicia

2001 Eladio Rodríguez González. Recorte de prensa. Fotografía da alocución de Xesús Alonso Montero durante a sesión plenaria extraordinaria da Real Academia Galega celebrada no mosteiro de san Clodio. Detrás, na mesa presidencial, Xosé Ramón Barreiro, Xesús Pérez Varela, Francisco Fernández del Riego, Constantino García e Antonio Gil Merino

Fonte: Rosa Veiga

2002 Frei Martín Sarmiento. Recorte de prensa que recolle a sesión plenaria celebrada pola Real Academia Galega no Teatro de Vilafranca do Bierzo. El Correo Gallego, 19 de maio de 2002

2002 Frei Martín Sarmiento. Convite dos actos das Letras Galegas organizados pola Real Academia Galega, o Consello da Cultura Galega e o Concello de Vilafranca

2003 Avilés de Taramancos. Mostra filatélica conmemorativa

2003 Avilés de Taramancos. Cartel da exposición organizada pola Universidade de Santiago de Compostela

2004 Xaquín Lorenzo. Alocución de Manuel González na sesión plenaria extraordinaria da Real Academia Galega no IES Ramón Otero Pedrayo de Ourense

2004 Xaquín Lorenzo. Cartel da exposición Xaquín Lorenzo Fernández (1907-1989). Vida e obra, organizada polo Museo do Pobo Galego, o Museo Arqueolóxico de Ourense e o Museo Etnolóxico de Ribadavia

2005 Lorenzo Varela. Cartel da mostra organizada polo Concello da Guarda

2005 Lorenzo Varela. Cuberta da obra editada pola Real Academia Galega que recolle uns manuscritos inéditos de Lorenzo Varela cedidos por Isaac Díaz Pardo para a súa difusión no ano dedicado ao escritor

2006 Manuel Lugrís Freire. Intervención de Xosé Neira Vilas na sesión extraordinaria da Real Academia Galega no auditorio do Museo Carlos Maside, O Castro de Samoedo (Sada). Sentados (diante): Francisco Fernández Rei, Xosé Luís Méndez Ferrín, Ramón Lorenzo Vázquez, Francisco Díaz-Fierros. Detrás: Antonio Gil Merino, Antón Santamarina e Euloxio R. Ruibal

2006 Manuel Lugrís Freire. Cartel editado pola Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia

2007 María Mariño. Asistentes á ofrenda floral da Real Academia Galega na tumba de María Mariño, en Folgoso do Courel. Entre outros, pode verse a Xesús Ferro Ruibal, Andrés Torres Queiruga e Salvador García-Bodaño

2007 María Mariño. Académicos e autoridades en Folgoso do Courel

2008 Xosé María Álvarez Blázquez. Darío Xohán Cabana intervén na sesión plenaria extraordinaria e pública da Real Academia Galega celebrada no Auditorio do Concello de Vigo. Na mesa presidencial de esquerda a dereita: Manuel González, Xosé Ramón Barreiro e Xosé Luís Axeitos. Sentados: Ramón Villares, Rosario Álvarez, Francisco Fernández Rei, Antón Santamarina e Xosé Luís Méndez Ferrín

2008 Xosé María Álvarez Blázquez. Programa do Congreso Álvarez Blázquez, organizado pola Real Academia Galega

2009 Ramón Piñeiro. Cartel conmemorativo deseñado por Siro e editado pola Asociación Val de Láncara e o Concello de Láncara

2009 Ramón Piñeiro. Intervención de Víctor F. Freixanes na sesión plenaria extraordinaria celebrada pola Real Academia Galega en Láncara

2010 Uxío Novoneyra. Nenos do CPI Poeta Uxío Novoneyra no actos celebrados en Folgoso do Courel

2010 Uxío Novoneyra. Intervención de Manuel Rivas na sesión celebrada na antiga escola de Seoane. Na mesa, de esquerda a dereita: Euloxio R. Ruibal, Manuel González, Xosé Luís Méndez Ferrín, Alberto Núñez Feijoo, Xosé Luís Axeitos e Francisco Fernández Rei

2011 Lois Pereiro. Cartel conmemorativo editado polo IES Río Cabe

2011 Lois Pereiro. Intervención de Darío Xohán Cabana na Casa da Cultura de Monforte de Lemos durante o plenario extraordinario da Real Academia Galega. De esquerda a dereita sentados: Luz Pozo, Antón Santamarina, Margarita Ledo, Neira Vilas, Manuel Rivas (detrás). Na mesa: Euloxio R. Ruibal, Manuel González, Alberto Núñez Feijoo, Xosé Luís Méndez Ferrín, Xosé Luís Axeitos. Sentados: Francisco Fernández Rei, Ramón Villares, Salvador García-Bodaño, Ramón Lorenzo; detrás: Rosario Álvarez, Xesús Alonso Montero, Andrés Torres Queiruga, Xesús Ferro Ruibal e Víctor F. Freixanes

2012 Valentín Paz-Andrade. Descubrimento dunha placa no edificio Sanchón da rúa Policarpo Sanz, onde Paz-Andrade residiu e traballou. Entre o público: Bernardino Graña, Andrés Torres Queiruga, Francisco Fernández Rei, Ramón Lorenzo, Rosario Álvarez, Henrique Monteagudo e Xesús Ferro. Acompañou o acto a música de Son de Seu

2012 Valentín Paz-Andrade. Programa conmemorativo editado polo Concello de Betanzos

2012 Todas as Letras do Día das Letras. Edición conmemorativa do cincuenta aniversario da celebración do Día das Letras Galegas

2013 Roberto Vidal Bolaño. Panorámica da sesión plenaria extraordinaria da Real Academia Galega celebrada no teatro Principal de Santiago de Compostela

2013 Roberto Vidal Bolaño. Deseño para camisola conmemorativa. Caramuxo.com

2014 Xosé María Díaz Castro. A Casa Habanera de Guitiriz acolleu a sesión plenaria extraordinaria da Real Academia Galega

2014 Xosé María Díaz Castro. Académicos e académicas asistentes á celebración. De esquerda a dereita, sentados: Bernardino Graña, Rosario Álvarez, Xesús Alonso Montero, Luz Pozo, Margarita Ledo; de pé na primeira fila: Francisco Díaz-Fierros, Salvador García-Bodaño, Fina Casalderrey, Ramón Villares, Xosé Luís Franco Grande, Xesús Ferro Ruibal, Víctor F. Freixanes; de pé na segunda fila: Antón Santamarina, Francisco Fernández Rei, Pegerto Saavedra, Euloxio R. Ruibal, Manuel González, Xosé Luís Regueira, Henrique Monteagudo, Darío Xohán Cabana, Andrés Torres Queiruga

2015 Xosé Filgueira Valverde. Nenas e nenos debuxando con legumes e froitos a figura de Filgueira Valverde en Pontevedra

2015 Xosé Filgueira Valverde. Peche da sesión plenaria extraordinaria da Real Academia Galega no Museo de Pontevedra a cargo a Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra acompañada pola Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra que interpretaron a Cantiga 100 das Cantigas de Santa María e o himno Galego

2016 Manuel María. Anuncio en prensa do Concello da Coruña

2016 Manuel María. Manuel Rivas, Margarita Ledo e Darío Xohán Cabana, académicos intervenientes no pleno extraordinario do Día das Letras Galegas, acompañados de Saleta Goi

Fonte: Xosé Castro

2017 Carlos Casares. Cartel conmemorativo editado polo INEF da Coruña

2017 Carlos Casares. Intervención do académico Henrique Monteagudo no pleno extraordinario celebrado en Xinzo de Limia

Fonte: Xosé Castro

2018 María Victoria Moreno. A académica Fina Casalderrey durante o seu discurso no Teatro Principal de Pontevedra

Fonte: Xosé Castro

2018. María Víctoria Moreno. Intervención de Xesús Alonso Montero no pleno extraordinario da Real Academia Galega no teatro Principal de Pontevedra

2019 Antonio Fraguas. Nenas pandeireteiras pertencentes á banda de gaitas e percusión Foula de Cercedo-Cotobade na carballeira de Famelga

2019 Antonio Fraguas. Poemas viaxeiros, iniciativa da EEI Nosa Señora do Carme de Marín

2020 Ricardo Carballo Calero. No ano da pandemia, a celebración do 17 de maio consistiu nunha ofrenda floral diante da casa de Carballo Calero, na rúa do Conde en Santiago de Compostela. Na imaxe, a interpretación do Himno Galego por Susana Seivane

2020 Ricardo Carballo Calero. Programa da mostra Carballo Calero en Lugo, Don Ricardo de Fingoi, organizada polo colectivo Egeria

2021 Xela Arias. Programa da mostra Xela Arias, organizada pola Fundación Penzol e a Real Academia Galega

2021 Xela Arias. Inauguración da rúa Xela Arias en Sarria, dun mural co rostro da autora, obra do artista Mon Devane, e dun monólito no que se gravou un poema de Darío a diario (1996)

2022 Florencio Delgado Gurriarán. “Florenciada” celebrada nas rúas do Córgomo tras o plenario extraordinario da Real Academia Galega

2022 Florencio Delgado Gurriarán. Graffiti nas rúas de Vilamartín de Valdeorras, obra do artista Pedro Álvarez

2022 Florencio Delgado Gurriarán. As fillas de Florencio Delgado Gurriarán aplauden nun momento da sesión plenaria dedicada ao seu pai.