Acordos e convenios

Responsive Image
Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia (a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística) e a Real Academia Galega polo que se instrumentan as subvencións nominativas para accións culturais e de investigación lingüística e para investimentos, e se regula o seu réxime de libramentos con cargo aos orzamentos autonómicos.
Contrato de servizos para traballos relacionados coa normalización, elaboración de contidos divulgativos e difusión da toponimia galega, entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia (a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística) e a Real Academia Galega.
Acordo de colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Cultura, para a organización do Simposio dedicado á personalidade homenaxeada o Día das Letras Galegas.
Responsive Image
Resolución da Subsecretaría de Ciencia e Innovación pola que se concede á Real Academia Galega a subvención nominativa prevista nos Presupuestos Generales del Estado.
Responsive Image
Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e a Real Academia Galega para financiar a programación anual.
Responsive Image
Convenio canalizador da subvención nominativa outorgada pola Excma. Deputación Provincial de Lugo á Real Academia Galega, co obxecto de colaborar no financiamento de gastos de funcionamento.
Responsive Image
Subvención nominativa da Excma. Deputación Provincial de Ourense a favor da Real Academia Galega para gastos de funcionamento.
Responsive Image
Axuda económica da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra para actividades.
Responsive Image
Contrato entre a Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, a través do Museo de Pontevedra, e a Real Academia Galega de​​​ cesión de obras de arte.
Responsive Image
Convenio entre o Concello da Coruña e a Real Academia Galega para contribuír ao sostemento dos gastos xerais da entidade e dos gastos ordinarios.
Responsive Image
Subvención da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), en favor da Real Academia Galega, para a dixitalización do patrimonio cultural de Galicia coa finalidade de preservación e difusión a través de Galiciana-Patrimonio Dixital de Galicia, cofinanciada co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder Galicia.
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Convenio entre a Fundación Barrié e a Real Academia Galega para a edición electrónica do Dicionario da RAG e o Portal das Palabras.