Estatutos e regulamento

Dende aquí pode consultar ou descargar íntegro o documento de Estatutos e o Regulamento de Réxime Interno da Real Academia Galega. Os Estatutos e o Regulamento de Réxime Interno da Real Academia Galega foron publicados no Boletín da Real Academia Galega 362 (2001), [335]-360.

Documento íntegro