Guía de nomes galegos

Boullón Agrelo, Ana Isabel (2007). Das galicische Personennamensystem. En: Andrea Brendler e Silvio Brendler, eds. Europaïche Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch. Hamburg: Baar-Verlag, 247-258.

Boullón Agrelo, Ana Isabel (2016). Os nomes galegos no século XXI. En: Manuel González González, ed. Lingua, pobo e terra. Estudos en homenaxe a Xesús Ferro Ruibal. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 191-212.

Boullón Agrelo, Ana Isabel e Méndez, Luz (2017). Estudos de Onomástica Galega II. Os nomes e os apelidos: aspectos legais, sociais e lingüísticos. Xornada de estudo, Pontevedra, 30 de setembro de 2017. A Coruña: Real Academia Galega.

Boullón Agrelo, Ana Isabel e Tato Plaza, Fernando R. (1998-1999). Personal names in Galicia as a sign of cultural identification: historical scope and current situation. Onoma 34, 15-44.

Ferro Ruibal, Xesús (dir.) (1992). Diccionario dos nomes galegos. Vigo: Ir Indo.

Méndez, Luz (2004). A onomástica persoal en Galicia. Ano 2001. En: Rosario Álvarez e Antón Santamarina, eds. (Dis)cursos da escrita. Estudos de filoloxía galega ofrecidos en memoria de Fernando R. Tato Plaza. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 541-552.

Navaza, Gonzalo (2002). A galeguización de nomes e apelidos: estado da cuestión. En: Actas dos IV Encontros para a Normalización Lingüística (9 e 10 de novembro de 2000). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 263-271.

Regueira, Xosé Luís (2007). Patróns fónicos nos nomes galegos. En: Luz Méndez e Gonzalo Navaza, eds. Actas do I Congreso Internacional de Onomástica “Frei Martín Sarmiento”. Santiago de Compostela, 2, 3 e 4 de setembro de 2002. Santiago de Compostela: Asociación Galega de Onomástica / Instituto da Lingua Galega, 239-255.

Perspectiva histórica

Boullón Agrelo, Ana Isabel (2017). La antroponimia en Galicia en el siglo XVIII. Namenkundliche Informationen 109/110, 78-107.

Castro Díaz, Beatriz (2011). Familia, apadriñamento e onomástica na bisbarra eumesa: unha aproximación histórico-etnográfica (séculos XVII-XIX), Cátedra 18, 413-474.

Fernández González, Frutos (2008). O padrón de San Clodio de 1580: Estudo histórico e onomástico. Santiago de Compostela: Asociación Galega de Onomástica.

González López, Tamara (2018). El padrinazgo bautismal en la diócesis de Lugo. Ss. XVI-XIX. Santiago de Compostela: Andavira. [Especialmente o capítulo “La onomástica en el bautismo”].

González Lopo, Domingo (1992). Onomástica y devoción: la difusión de nuevos cultos marianos en la Galicia meridional durante los siglos XVIII y XIX: el Obispado de Tuy. Obradoiro de Historia Moderna 1, 165-183.

González Lopo, Domingo (1998). La emigración gallega a América durante los siglos XVII-XX. Los lugares de destino y sus precedentes peninsulares. En: María del Rosario Suárez Albán, ed. Língua e imigração galegas na América Latina: actas do Simpósio. Salvador, 17-19 de outubro de 1996. Salvador (Brasil). EDUFBA, 169-194.

Lema Suárez, Xosé Mª (2006). Onomástica histórica dunha parroquia galega: Berdoias (1607-2000). I. Os nomes masculinos. Santiago de Compostela: Asociación Galega de Onomástica / Instituto da Lingua Galega. Rec.: RIOn 13 (2007), 2, 620-621.

Martínez López, Xosé Manuel (1998). Estudio da evolución onomástica na parroquia de santa Columba de Louro alias Cordeiro 1630-1850. En: II Premio de investigación 1997 “Xesús Ferro Couselo”. Valga: Concello, 191-236.

Vidal Fonseca, Guillermo (2016). La antroponimia de la comarca de Barcala (Galicia): evolución histórica moderna y causas implicada. Estudios interlingüísticos, 4, 99-117

Outras linguas

Bretón

Pontavice Gilles Du e Bleuzen Du Pontavice (1999). Prénoms de Bretagne. Rennes: Editions Ouest-France.

Catalán

Acadèmia Valenciana de la Llengua (2017). Vocabulari de noms de persona. València: Publicacions de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Alcover, Antoni M.ª e Francesc de B. Moll (2018). Diccionari català-valencià-balear. [on-line]. Palma: Institut d’Estudis Catalans / Institució Francesc de Borja Moll.

Departament de Justícia (2007-). Cercador de noms [base de datos on-line]. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Institut d’Estadística de Catalunya (2019). Noms més freqüents dels nadons [base de datos on-line]. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Español

García Gallarín, Consuelo (2014). Diccionario Histórico de nombres de América y España (estudio preliminar). Madrid: Silex Ediciones.

Inglés

Hanks, Patrick et al (2002). The Oxford Names Companion. Oxford / New York: Oxford University Press.

Éuscaro

Euskaltzaindia (2017). Nombres de persona [base de datos on-line]. Bilbo: Euskaltzaindia.

Euskaltzaindia (2017). Emakumezkoen ponte-izenak. Bilbo: Euskaltzaindia. [Lista de nomes femininos].

Euskaltzaindia (2017). Gizonezkoen ponte-izenak. Bilbo: Euskaltzaindia. [Lista de nomes masculinos].

Portugués

Machado, José Pedro (1984). Dicionário Onomástico etimológico da Língua Portuguesa. Lisboa: Confluéncia.

República portuguesa. Justiça (2017). Vocábulos admitidos e não admitidos como nomes próprios. Lisboa: Instituto dos registos e do notariado.

Soledade, Juliana (coord.) (2020). Dicionário de nomes do Brasil. Brasilia: Universidade.

Outros recursos

Campbell, Mike (1996-). Behind the name. The etymology and history of first names (web). Victoria (Canada). Mike Campbell.

Instituto Galego de Estatística (2019). Nomes e apelidos da poboación [Base de datos on -line]. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Instituto Nacional de Estadística (2019). Apellidos y nombres más frecuentes [Base de datos on -line]. Madrid: Instituto Nacional de Estadística.

Os máis buscados
Esta semana Este mes
Listas de nomes


Preme na imaxe


Preme na imaxe