Académicos e académicas

Paulino Pedret Casado

Paulino Pedret Casado

Santiago de Compostela, 1899 - 1969
Data de ingreso
27/07/1941
A proposta de
Narciso Correal, Alejandro Barreiro Noya e Ramón de Artaza
Título do discurso

*O 27 de xullo de 1941 tivo lugar no Paraninfo da Universidade de Santiago a cerimonia de ingreso de dezanove académicos de número, no acto só se deu lectura ao discurso La mitología del agua en noroeste hispánico, que pronunciou Fermín Bouza-Brey en nome de todos os recipiendarios e a quen contestou en nome da Institución, o presidente, Manuel Casás. Paulino Pedret Casado formaba parte deste grupo de académicos. 

Resposta pronunciada por
Manuel Casás Fernández