Académicos e académicas

Jesús Carro García

Jesús Carro García

Santiago de Compostela, 1884 - 1973
Data de ingreso
27/07/1941
A proposta de
Manuel Casás Fernández, Ángel del Castillo e Alejandro Barreiro Noya
Título do discurso

*O 27 de xullo de 1941 tivo lugar no Paraninfo da Universidade de Santiago a cerimonia de ingreso de dezanove académicos de número, no acto só se deu lectura ao discurso La mitología del agua en noroeste hispánico, que pronunciou Fermín Bouza-brey en nome de todos os recipiendarios e a quen contestou en nome da Institución, o presidente, Manuel Casás. Jesús Carro García formaba parte deste grupo de académicos.

Resposta pronunciada por
Manuel Casás Fernández