Letras Galegas 2024

POESÍA

 • Música reservada. Sada: Ediciós do Castro, 1991.
 • Ruído. A Coruña: Espiral Maior, 1995.
 • Rota ao interior do ollo. Lisboa: Edições Tema, 1995.
 • En concreto. A Coruña: Espiral Maior, 2004.
  Reedición. Vigo: Galaxia, 2024.
 • O Papagaio. Santiago de Compostela: Laiovento, 2006.
 • As palabras ingrávidas. Santiago de Compostela: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro, 2020. Edición de Armando Requeixo.
 • Pensar é escuro. Poesía reunida (1991-2004). Vigo: Galaxia, 2023. Edición de Armando Requeixo.

NARRATIVA

 • Siléncio, ensaiamos. A Coruña: Vía Láctea, 1991.
 • Teoría de xogos. Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, 1997.
 • As chaves do tempo. Vigo: A Nosa Terra, 2001.
  Reedición. Arzúa: Cuarto de Inverno, 2024. Ilustrado por Zaira Barcia.
 • Narrativa reunida. 1991-2001. Vigo: Xerais, 2024.

TEATRO

 • “Concerto para un home só”, Cadernos da Escola Dramática Galega, nº 76. A Coruña, 1989.
  Reedición. A Coruña: Real Academia Galega, 2024.
 • “O representante”, Cadernos da Escola Dramática Galega, nº 85. A Coruña, 1990.
 • “O paseo das esfinxes”, Cadernos da Escola Dramática Galega, nº 88. A Coruña, 1991.
 • "Os dóces anos da guerra", Revista Galega de Teatro, nº 29. Vigo, 2001
 • Sinfonía de escenas: obra dramática completa de Luísa Villalta. A Coruña: Edicións Proscritas e A. C. Alexandre Bóveda, 2018. Edición e notas de Alexandrina Fernández Otero e Lino Braxe.

ENSAIO

 • O Don Hamlet de Cunqueiro: unha ecuación teatral. Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, 1992.
 • O Outro lado da música, a poesía : relación entre ambas artes na historia da literatura galega. Vigo: A Nosa Terra, 1999. Vigo: Galaxia, 2021.
 • Libro das colunas. Vigo: A nosa terra, 2005. Limiar de Xosé Enrique Acuña.
  Reedición. Vigo: Editorial Galaxia, 2024. Edición ao coidado de Xosé Enrique Acuña.

TRADUCIÓNS

 • Pasolini, Pier Paolo (1994): Manifesto por un novo teatro. A Coruña: Cadernos da Escola Dramática Galega. [Tradución e notas de Luísa Villalta].
 • Macchiavelli, Niccolo (1998): A Mandrágora. Santiago de Compostela: Laiovento. [Tradución de Luísa Villalta e Francisco Pillado Mayor].

BIBLIOGRAFÍA SOBRE A AUTORA

 • Anido Regueiro, Rubén [coord.] (2020): Luísa Villalta: muller de música e poesía. Sada: A.C. Irmáns Suárez Picallo. 2020. Coordinación de Rubén Anido Regueiro.
 • Polo Correo do Vento e Solla, Tania (2022): Tinta do mar. Pequena biografía de Luísa Villalta. Pontevedra: Lela Edicións.
 • Canosa, María (2023): Luísa Villalta, melodía de palabras. Vigo; Edicións Xerais de Galicia.
 • Maceda, Beatriz e Ríos, Eli (2023): Luísa Villalta. Alma de violino. Vigo: Edición Xerais de Galicia.
 • Dopico, Montse (2024): Abonda con vivir. Luísa Villalta. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.
 • Mariño Davila, Esperanza L. (2024): As escumas da letra. Bibliografía de Luísa Villata. A Coruña: Baía Edicións.
 • Mejuto, Eva e Gregores, Bea (2024). Luísa Villalta: sempre infinita. Ponte Caldelas: Edicións do Cumio.
 • Nogueira Pereira, María Jesús e Pena Presas, Montse [coords.] (2024): Escribir para quen. Relecturas posíbeis de Luísa Villalta: Día das Letras Galegas 2024. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
 • Pena Presas, Montse e Queixas Zas, Mercedes [coords.] (2024): Un ruído provocado(r). Voces arredor de Luísa Villalta. Santiago de Compostela: Edicións Laiovento.
 • Rajó Pazó, Anxo Xoán (2024): Luísa Villalta. A música e a poesía na mesma persoa. Vigo: Ir Indo.
 • Santalices, Verónica e Méndez, María (2024): O violino de Luísa. Vigo: Galaxia.
 • Souto, Xurxo (2024): Somos un pobo de artistas. O método Luísa Villalta. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.
 • Vilavedra, Dolores [coord.] (2024): Luísa Villalta: entender para vivir. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.
 • Villalta, Susana (2024): Luísa Villalta. Palabra de irmá. Santiago de Compostela: Teófilo.
 • Villalta, Susana e Rouco, Carolina (2024). Luísa Villalta, a nosa estrela. Santiago de Compostela: Teófilo.