Arquivo

Presentación

Os arquivos son os centros encargados de tratar, conservar e difundir o patrimonio documental.

Cada aspecto da existencia -sexa esta persoal ou institucional- deixa un rastro, e, se ese rastro se borra ou se perde, os actos quedarán só na lembranza, no recordo, ata a súa perda definitiva.

Os documentos permiten conservar e ter presentes os actos do pasado. Ao mesmo tempo que se producen quedan consolidados, o que permite demostrar que aquel acto sucedeu realmente. É o acto de documentar: demostrar algo a través de documentos ou probas. 

Os arquivos son, pois, os gardiáns da memoria, memoria que hai que transmitir do mellor xeito posible ás xeracións futuras.

O Arquivo da Real Academia Galega está constituído pola documentación xerada e recibida pola institución no exercicio das súas funcións e actividades, e conservada para a xestión, a información, a cultura e a investigación.

O Arquivo ofrece a consulta en liña de case a totalidade dos seus fondos, que están organizados en cinco grandes grupos: institucionais, persoais e familiares, de empresas, de asociacións e coleccións.

Galería

Catálogo en Galiciana

Consulte o noso catálogo na web de Galiciana

Cadro de Clasificación

Os fondos do Arquivo están estruturados en 5 agrupacións. Pode navegar por elas e ver os documentos dependentes.

Servizos

Información

O acceso á documentación é libre, coas restricións que impón a lexislación vixente ou o estado de conservación. Para a consulta dos documentos é necesario que o peticionario se identifique con algún documento oficial de identidade (DNI ou pasaporte).

Consulta na sala

É necesario cumprimentar unha papeleta de pedimento e acatar as normas existentes para un correcto uso dos fondos.

Normas de uso (PDF)

Folla de pedimento (PDF)

Reprografía

As reproducións de fondos están limitadas polas características e estado de conservación dos mesmos así como pola lexislación sobre propiedade intelectual vixente.

Horarios

As persoas usuarias dos servizos de arquivo, biblioteca e hemeroteca deberán pedir cita previa a través dos seguintes medios:

Teléfono
981 20 73 08

Correos electrónicos

 • arquivo@academia.gal
 • biblioteca@academia.gal
 • hemeroteca@academia.gal

Horario de atención ao público

 • De luns a xoves
  • de 9:00 a 14:45
  • de 16:30 a 19:45
 • Os venres
  • de 9:00 a 14:45

Horario de verán

Meses de xullo e agosto

 • de luns a venres
  • de 9:00 a 14:15

Días de peche 2022:

 • 1 de xaneiro
 • 6 de xaneiro
 • 1 de marzo
 • 14 e 15 de abril
 • 17 de maio
 • 24 de xuño
 • 25 de xullo
 • 15 de agosto
 • 12 de outubro
 • 1 de novembro
 • 6 de decembro
 • 8 de decembro
 • 25 de decembro