Académicos e académicas

Jaime Solá Mestre

Jaime Solá Mestre

Vigo, 1874 - 1940
Data de ingreso
22/04/1939
A proposta de
Manuel Amor Meilán, Wenceslao Requejo Pérez e Amador Montenegro Saavedra
Título do discurso

Sabios y periodistas.

[Para cubrir as vacantes de varios numerarios, Manuel Casás Fernández solicitou un permiso ministerial co fin de que se puidese realizar unha toma de posesión colectiva na que os académicos entrantes non tivesen que dar lectura ao preceptivo discurso de ingreso e así axilizar os trámites. Concedido este permiso, ingresaron o 22 de abril de 1939 na Real Academia Galega: Ramón de Artaza y Malvárez, Narciso Correal y Freyre de Andrade, Jaime Solá Mestre (que xa presentaran o texto do discurso segundo consta no seu expediente), Juan Domínguez Fontenla, Antonio Noriega Varela e Lisardo Rodríguez Barreiro]