Letras galegas 2020

ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA

As limitacións de espazo obrigan a ofrecer unha simple relación das obras máis importantes. Salvo excepción, danse só títulos de libros, non de artigos, folletos ou opúsculos. Na bibliografía do autor recóllense puntualmente antoloxías e estudos monográficos sobre aspectos concretos da súa produción. Na bibliografía pasiva dáse preferencia case exclusiva, por razóns de economía, a obras de carácter colectivo. Existen ademais materiais audiovisuais e recursos na Rede que deben terse en conta, especialmente con finalidade didáctica.

BIBLIOGRAFÍA DO AUTOR

POESÍA

Trinitarias (en castelán, 1928)
Vieiros (1931)
La soledad confusa (1932)
O silenzo axionllado (1934)
Anxo de terra (1950)
Poemas pendurados de un cabelo (1952)
Salterio de Fingoy (1961)

Compilacións

Pretérito imperfeito, 1927-1961 (1980)
Futuro condicional, 1961-1980 (1982)
Cantigas de amigo e outros poemas, 1980-1985 (1986)
Reticências, 1986-1989 (1990)
Poesía perdida (1993)

Antoloxías / estudos

Beleza, Verdade (2019). Escolma poética e limiar de Pilar Pallarés.

NARRATIVA

A xente da Barreira (1951)
Narrativa completa (1984)
Scórpio (1987)

TEATRO

Catro pezas (1971)
Teatro completo (1982)

Estudo

Manuel Castelao: Elucidacións na sombra: análise e interpretación de dúas pezas teatrais de Carvalho Calero (2010).

ESTUDOS E ENSAIOS SOBRE A LITERATURA GALEGA

"Arredor de Rosalía" en 7 ensayos sobre Rosalía (1952)
Sete poetas galegos (1955)
Aportaciones a la literatura gallega contemporánea (1955)
"Ramón, príncipe de Aquitania" en Homaxe a Ramón Otero Pedrayo (1958)
Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía (1959)
Versos iñorados ou esquencidos de Eduardo Pondal (1961)
Historia da literatura galega contemporánea, (vol. 1, 1963; edición da obra completa, 1975; 3ª ed., 1981)

Colectáneas de estudos e ensaios de tema literario

Sobre lingua e literatura galega (1971)
Estudos rosalianos. Aspectos da vida e da obra de Rosalía de Castro (1979)
Libros e autores galegos. Dos trobadores a Valle Inclán, 2 vols. (1979 e 1982)
Letras Galegas (1984)
Escritos sobre Castelao (1989)
Estudos e ensaios sobre literatura galega (1989)
Escritos sobre teatro (2000)

ESTUDOS E ENSAIOS SOBRE FILOLOXÍA / LINGÜÍSTICA GALEGA

Gramática elemental del gallego común (1966)
Problemas da Língua Galega (1981)
Da fala e da escrita (1983)
Do galego e da Galiza (1990)

VARIA. ANTOLOXÍAS E COMPILACIÓNS DE ARTIGOS; ENTREVISTAS, CORRESPONDENCIA

Conversas en Compostela con Carballo Calero (1986)
La fuerza pública en la Universidad de Santiago y otros escritos escolares, 1930-1933 (1986)
Conversas con Carballo Calero (1989)
Carballo Calero: política e cultura (1991)
Voz e silencio: entrevista con Ricardo Carvalho Calero (1991)
Umha voz na Galiza. Artigos de jornal, 1933-1989 (1992)
Epistolario a Francisco Fernández del Riego (2006)
Ricardo Carvalho Calero: A ciencia ao servizo da nación (2010)
Epistolario Ricardo Carballo Calero / Ramón Piñeiro (2015)

BIBLIOGRAFÍA SOBRE O AUTOR E A SÚA OBRA

Ricardo Carvalho Calero. A razón da esperanza (1991)
Aurora Marco: Foula e ronsel. Os anos xuvenís de Carvalho Calero, 1910-1940 (1992)
José Martinho Montero-Santalha: Carvalho Calero e a sua obra (1993)
Actas do Simposio Ricardo Carvalho Calero, memoria do século (2002)
Carvalho Calero, de Ferrol para o mundo. Imaxe de cen anos (2010)
Carvalho Calero, de Ferrol para o mundo. Encontros con don Ricardo (2011)
Ramón Reimunde: Os anos lugueses (1950-1965) de D. Ricardo Carvalho Calero (2010)
Ricardo Carvalho Calero: Ciencia, Literatura e Nación (2011)