Denominación galega das aves

Introdución

Tanto en galego coma noutras linguas elaboráronse diversas listas de nomes de aves que pretenden denominar estas dunha maneira precisa e específica. Estas listas padrón son necesarias para a súa utilización no ámbito científico e mesmo en certos contextos divulgativos. Así, en castelán, inglés, francés, alemán e catalán existen denominacións para todas as aves do mundo, e noutro medio cento de linguas é posible nomear moitos dos paxaros que habitan no planeta de maneira específica. Recentemente, na esfera da lusofonía tamén se propuxeron nomes para todas as aves do mundo (Alves et al., 2021; Paixão, 2021).

Desde o ano 1977, no ámbito da ornitoloxía galega especializada publicáronse diversos traballos de nomes para as aves detectadas en Galicia (Pedreira e Penas-Patiño, 1977, 1978; Vidal e Conde, 1991; Conde, 1999; Romay e Vázquez, 2010; e Rouco et al., 2019), de modo que existen propostas denominativas galegas para as aves de Europa, extremo norte de África e Oriente Próximo e mesmo para máis de 4.000 das aproximadamente 11.000 especies de aves existentes no planeta (A Chave, 2019).

Pdero as propostas publicadas ata agora de nomes galegos para as aves, aínda que bastante parecidas ou coincidentes en parte, presentan ao mesmo tempo unha diversidade de escollas que non facilita o propósito inicial de precisión e especificidade con que foron concibidas.

Recollendo ese traballo todo e os seus usos previos na ornitoloxía galega especializada, e apoiándonos nas nomenclaturas vernáculas en Galicia e no ámbito das linguas circundantes, formulamos agora unha proposta unificada das denominacións terminolóxicas das aves en galego, para que, co aval da Real Academia Galega, institución promotora desta iniciativa, sirva de instrumento para todo tipo de comunicación especializada no ámbito da ornitoloxía, sexa na realización de artigos científicos, libros, paneis, materiais divulgativos ou actividades de educación ambiental en lingua galega.

Os máis buscados
Esta semana Este mes