Denominación galega das aves

Bibliografía

A Chave. 2019. Os nomes galegos das aves. Xinzo de Limia. A Chave. 4ª edición

Alves, P.; Elias, G.; José Frade, J.; Nicolau, P. & Pereira, J. 2021. Aves do mundo. Lista de nomes portugueses. Aves do Mundo PT.

Bernis, F. 1994. “Listas patrones de aves: su origen y estructura”. Ardeola, 41: 67-77.

Bernis, F. 1995. Diccionario de nombres vernáculos de aves. Madrid. Gredos

Cabaleiro, V. X.; Pérez, R.; Calleja, D.; Piñeiro, X.; Pita-Romero, J.; Varela, X. & Vidal, C. (en prensa). Observacións de aves raras en Galicia: anos 2020 e 2021. Santiago de Compostela. Sociedade Galega de Ornitoloxía.

Cabré, M. T. (dir.) & Estopá, R. (coord.) 2004. Metodología del trabajo en neología: criterios, materiales y procesos. Barcelona. Universitat Pompeu Fabra / IULA.

Catry, P.; Costa, H.; Elias, G. & Matias, R. 2010. Aves de Portugal. Ornitologia do território continental. Lisboa. Assírio & Alvim.

Cerradelo, S. 2011. “*Becada e *becacina: dous castelanismos que non deberían incorporarse á lingua galega”. Estudos de Lingüística Galega, 3: 199-209.

Cerradelo, S. 2011. “Onde é que estamos, na lingua galega, a respecto da estandarización dos nomes específicos das aves?” O Cartafol / Un idioma preciso, precisión 141. Servizo de Normalización Lingüística da USC. URL: https://www.usc.es/gl/servizos/snl/terminoloxia/uip/arquivo/numero_141.html (con acceso: 20.5.2023).

Cerradelo, S. 2011. “Mobella, non colimbo”. O Cartafol / Un idioma preciso, precisión 142. Servizo de Normalización Lingüística da USC. URL: https://www.usc.es/gl/servizos/snl/terminoloxia/uip/arquivo/numero_142.html (con acceso: 20.5.2023).

Cerradelo, S. 2011. “Oxyura”. O Cartafol / Un idioma preciso, precisión 143. Servizo de Normalización Lingüística da USC. URL: https://www.usc.es/gl/servizos/snl/terminoloxia/uip/arquivo/numero_143.html (con acceso: 20.5.2023).

Cerradelo, S. 2011.” Rallus aquaticus e Crex crex”. O Cartafol / Un idioma preciso, precisión 144. Servizo de Normalización Lingüística da USC. URL: https://www.usc.es/gl/servizos/snl/terminoloxia/uip/arquivo/numero_144.html (con acceso: 20.5.2023).

Cerradelo, S. 2011. “Lampareiro ou gavita para Haematopus ostralegus?”. O Cartafol / Un idioma preciso, precisión 145. Servizo de Normalización Lingüística da USC. URL: https://www.usc.es/gl/servizos/snl/terminoloxia/uip/arquivo/numero_145.html (con acceso: 20.5.2023).

Cerradelo, S. 2011. “*Becada e *becacina”. O Cartafol / Un idioma preciso, precisión 146. Servizo de Normalización Lingüística da USC. URL: https://www.usc.es/gl/servizos/snl/terminoloxia/uip/arquivo/numero_146.html (con acceso: 20.5.2023).

Cerradelo, S. 2013. Os nomes galegos das aves. Ourense. Ed. Silverio Cerradelo,. URL: https://www.academia.edu/7570169/Os_nomes_galegos_das_aves (con acceso: 20.5.2023).

Conde, M. Á. & Vidal, T. A. 1991. “Nomes galegos para as aves ibéricas: unha nova proposta”. En: Fernández-Cordeiro, A. & Domínguez, J. (ed.). Actas do Primeiro Congreso Galego de Omitoloxia. Universidade de Santiago de Compostela: 249-268.

Conde, M. Á. 1999. “Nomes galegos para as aves ibéricas: lista completa e comentada”. Chioglossa, 1: 121-138.

Corominas, J.; Pascual, J. A. (1980): Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Madrid. Gredos. 6 vols.

Corral, E. 1985. “Denominacións galegas da curuxa”. Verba 12: 183-197.

Costa, H.; Araújo, A.; Farinha, J. C. Campinos, M. & Mello, A. 2000. Nomes Portugueses das Aves do Paleártico Ocidental. Lisboa. Assírio & Alvim.

Costa, H.; De Juana, E. & Varela, J. 2018. Aves de Portugal. Barcelona. Lynx Ed.

Cuveiro, J. 1876. Diccionario gallego. Santiago de Compostela. Edicións do Cerne. Ed. de 2018

Daviña, L. 1999. Lingua e ciencia. Vigo. Xerais.

De Juana, E. & Garcia, E. F. J. 2015. The Birds of the Iberian Peninsula. London. Bloomsbury,.

Del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D. A. & De Juana, E. (ed.) 2023. Birds of the World. Ithaca, NY, USA. Cornell Lab of Ornithology,.

Díaz, M., Asensio, B. & Tellería, J. L. 1996. Aves Ibéricas I: No Paseriformes. Madrid. J. M. Reyero Editor.

Elias, G. 2017. Aves de Portugal Continental: Lista Anotada - Edição 2017. Ed. do autor.

Elias, G. 2022. Aves de Portugal Continental: Lista Anotada - Edição 2022. Ed. do autor.

Fernández de la Cigoña, E. 1989. Viaxeiras da auga. Aves mariñas e acuáticas de Galicia e norte de Portugal. Montes e Fontes. Vigo. Edicións Xerais de Galicia.

Fernández de la Cigoña, E. 2005. Lista de referencia das aves galegas. Vigo. Ed. Asociación Galega para a Cultura e a Ecoloxía.

García, C. 1985. Glosario das voces galegas de hoxe. Verba, anexo 27.

Garrido, C. & Riera, C. 2011. Manual de galego científico. Santiago de Compostela. Através Editora

González, E. (coord.), Álvarez, A. & Boullón, A. I. 2006-2022. Dicionario de dicionarios do galego medieval. URL: https://ilg.usc.gal/ddgm/ (con acceso: 20.5.2023).

González González, M.; Santamarina, A. (coord.) 2004. Vocabulario ortográfico da lingua galega. A Coruña - Santiago de Compostela. Real Academia Galega / Instituto da Lingua Galega.

González González, M. (dir.). Dicionario da Real Academia Galega. Real Academia Galega, A Coruña. URL: https://academia.gal/dicionario (con acceso: 20.5.2023).

González, S. & Carrión, B. (coord.) 2000. “Invernada de aves acuáticas en Galicia durante o quinquenio 1996-2000”. Braña, 7: 2-82.

González, S. & Carrión, B. 2002. “Censos de aves invernantes”. Braña, 5: 1-60.

Jiménez Aleixandre, M. P. 1991. “Zooloxía”. En: VV.AA. Vocabulario das ciencias naturais. Santiago de Compostela. Dirección Xeral de Política Lingüística:. 227-278 e 431-465.

Jobling, J. A. 2010. Helm Dictionary of Scientific Bird Names. London. Christopher Helm.

Lepage, D. 2023. Avibase - The world bird database. URL: http://avibase.bsceoc.org/avibase.jsp?lang=PT (con acceso: 20.5.2023).

Matias, R.; Catry, P.; Costa, H.; Elias, G.; Jara, J.; Moore, C. C. & Tomé, R. 2007. “Lista Sistemática das Aves de Portugal Continental”. Anuário Ornitológico, 5: 74-132.

Matias, R.; Alfrey, P.; Costa, H.; Jara, J.; Moore, C. C.; Lima, J. & Tipper, R: 2011. “Adições e alterações à lista das aves de Portugal Continental: primeira actualização”. Anuário Ornitológico, 8: 105-117.

Mills, M. & Melo, M. 2013. The Checklist of the Birds of Angola. Luanda. Associação Angolana para Aves e Natureza (AvesAngola). URL: www.birdsangola.org (con acceso: 20.5.2023).

Mullarney, K.; Svensson, L.; Zetterström, D. & Grant, P. J. 2001. Guía de aves de España y Europa. Barcelona. Ed. Omega. Primeira edición.

Paixão, P. 2021: “Os nomes portugueses das aves de todo o mundo: projeto de nomenclatura”. Segunda edición. A Folha 66 (a separata, n.º 1). URL: https://ec.europa.eu/translation/portuguese/magazine/documents/folha66_separata1_pt.pdf (con acceso: 20.5.2023).

Paulino d’Oliveira, M. 1896. Aves da Península Ibérica e especialmente de Portugal. Coimbra. Imprensa da universidade de Coimbra.

Pedreira, C. & Penas-Patiño, J. M. 1977. “Lista patrón de aves de Galicia”. Braña, 1: 131-144

Pedreira, C. & Penas-Patiño, X. M. 1978. “Lista patrón de aves de Galicia”. Braña, 2 (2): 25-38.

Penas, X. M. & Pedreira, 1975. “Nomes galegos do Erithacus rubecula e do Troglodytes troglodytes”. Verba, 2: 295-305.

Penas, X. M. & Pedreira, C. 1976. “Nomes galegos das aves do xénero Streptopelia e Columba”. Verba, 3: 347-356.

Penas, X. M. & Pedreira, C. 1977. “Nomes galegos de aves piciformes”. Verba, 7: 343-354.

Penas, X. M. & Pedreira, C. 1980. “Nomes galegos das aves da familia Fringillidae”. Verba, 7: 355-377.

Penas-Patiño, X. M.; Guitián, X.; López, Z. & Álvarez, E. 1995. Atlas de Vertebrados de Galicia. Tomo II. Aves. Santiago de Compostela. Sociedade Galega de Historia Natural.

Penas-Patiño, X. M.; Pedreira, C. & Rodríguez-Silvar, C. 1980. Aves de Galicia. Ed. Galaxia, Vigo.

Penas-Patiño, X. M.; Pedreira, C. & Rodríguez-Silvar, C. 1991. Guía das aves de Galicia. A Coruña. Bahía Edicións. Primeira edición

Penas-Patiño, X. M.; Pedreira, C. & Rodríguez-Silvar, C. 2004. Guía das aves de Galicia. A Coruña. Baía Edicións. Segunda edición.

Pereira, J. 1979. Nomenclatura da Fauna Ornitológica. Algumas variantes da Nomenclatura Portuguesa. Lisboa. Serviços de Estudo do Ambiente. Centro de Estudos de Migração e Protecção de Aves (CEMPA).

Piacentini, V. Q.; Aleixo, A.; Agne, C. E.; Maurício, G. N.; Pacheco, J. F.; Bravo, G. A.; Brito, G. R. R.; Naka, L. N.; Olmos, F.; Posso, S.; Silveira, L. F.; Betini, G. S.; Carrano, E.; Franz, I.; Lees, A. C.; Lima, L. M.; Pioli, D.; Schunck, F.; Amaral, F. R.; Bencke, G. A.; Cohn-Haft, M.; Figueiredo, L. F. A.; Straube, F. C. & Cesari, E. 2015. “Annotated checklist of the birds of Brazil by the Brazilian Ornithological Records Committee”. Revista Brasileira de Ornitologia, 23(2), 91298.

Real Academia Galega & Instituto da Lingua Galega. 2004. Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. Vigo. Real Academia Galega / Instituto da Lingua Galega.

Reigada, X. R. 2012. “Os páxaros do centro do mundo”. Verín natural. URL: http://verin-natural.blogspot.com.es/2012/11/os-paxaros-do-centro-do-mundo.html (con acceso: 20.5.2023).

Reigada, X. R. 2022. “Nomes vernáculos”. Verín Natural. URL: https://verinnatural.blogspot.com/search/label/Nomes%20vern%C3%A1culos (con acceso: 20.5.2023).

Reyes-Prósper, V. 1886. Catálogo de las aves de España, Portugal é Islas Baleares. Madrid. Imprenta de Fortanet.

Ríos-Panisse, M. C. 1983. Nomenclatura de la flora y fauna marítimas de Galicia. II Mamíferos, aves y algas. Verba, anexo 19. Santiago de Compostela. Universidade de Santiago de Compostela.

Rivas, E. 1978. Frampas. Contribución al diccionario gallego. Salamanca. CEME.

Rivas, E. 1988. Frampas II. Contribución al diccionario gallego. Lugo. Alvarellos.

Rivas, E. 2001. Frampas III. Contribución al diccionario gallego. En Santamarina Fernández, Antón L. (coord.). Dicionario de dicionarios. URL: http://sli.uvigo.es/DdD/ (con acceso: 20.5.2023).

Rodríguez, E. 1958-1961. Diccionario enciclopédico gallego-castellano. Vigo. Galaxia.

Romay, C. D. 2011. “Nomes tradicionais de aves do Salnés”. Aunios, 16: 44-47.

Romay, C. D. 2012. “Nomes de aves do Salnés: revisión e ampliación”. Aunios, 17: 39-43.

Romay, C. D., Cordero-Rivera, A., Romeo, A., Cabana, M., Cabana, D. X. & Fernández Martínez, M. Á. 2011. “Nomes galegos para as libélulas (orde Odonata) da Península Ibérica”. Chioglossa, 3: 21-36.

Romay, C. D.; Gómez, J. R.; González, S.; Gutiérrez, P.; Pita, P.; Salvadores, R. & Vidal, C. 2011. “Observacións de aves raras en Galicia: ano 2005”. En: Aleu, E.; Justo, A. & Polo, M. (coord.). XIII Anuario das aves de Galicia 2005. Santiago de Compostela. Sociedade Galega de Ornitoloxía: 245-253.

Romay, C. D.; Gómez, J. R.; González, S.; Gutiérrez, P.; Pita, P.; Salvadores, R. & Vidal, C. 2012. “Observacións de aves raras en Galicia: ano 2006”. En: Romay, C. D.; Varela, X.; Salazar, J. A. & Pombo, A. A. (coord.). XIV Anuario das aves de Galicia 2006. Santiago de Compostela. Sociedade Galega de Ornitoloxía: 223-232.

Romay, C. D.; Pérez, R.; Cabaleiro, V. X.; Calleja, D.; Gómez, J. R.; Varela, X. & Vidal, C. 2018a. Observacións de aves raras en Galicia: anos 2008 e 2009. Santiago de Compostela. Sociedade Galega de Ornitoloxía. URL: http://sgosgo.org/index.php/novidades/21-colaboracoa-sgo/118-comite-avifaunistico (con acceso: 21.5.2023).

Romay, C. D.; Pérez, R.; Cabaleiro, V. X.; Calleja, D.; Gómez, J. R.; Varela, X. & Vidal, C. 2018b. Observacións de aves raras en Galicia: anos 2010 e 2011. Santiago de Compostela. Sociedade Galega de Ornitoloxía. URL: http://sgosgo.org/index.php/novidades/21-colaboracoa-sgo/118-comite-avifaunistico (con acceso: 20.5.2023).

Romay, C. D.; Pérez, R.; Cabaleiro, V. X.; Calleja, D.; Gómez, J. R.; Piñeiro, X. Varela, X. & Vidal, C. 2019b. Observacións de aves raras en Galicia: anos 2014 e 2015. Santiago de Compostela. Sociedade Galega de Ornitoloxía. URL: http://sgosgo.org/index.php/novidades/21colabora-coa-sgo/118-comite-avifaunistico (con acceso: 20.5.2023).

Romay, C. D.; Pérez, R.; Cabaleiro, V. X.; Calleja, D.; Piñeiro, X.; Varela, X. & Vidal, C. 2020a. Observacións de aves raras en Galicia: anos 2016 e 2017. Santiago de Compostela. Sociedade Galega de Ornitoloxía. URL: http://sgosgo.org/index.php/novidades/21-colabora-coasgo/118-comite-avifaunistico (con acceso: 20.5.2023).

Romay, C. D.; Pérez, R.; Cabaleiro, V. X.; Calleja, D.; Piñeiro, X.; Varela, X. & Vidal, C. 2020b. Observacións de aves raras en Galicia: anos 2018 e 2019. Santiago de Compostela. Sociedade Galega de Ornitoloxía. URL: http://sgosgo.org/index.php/novidades/21-colabora-coasgo/118-comite-avifaunistico (con acceso: 20.5.2023).

Rouco, M.; Copete, J. L.; De Juana, E.; Gil-Velasco, M.; Lorenzo, J. A.; Martín, M.; Milá, B.; Molina, B. & Santos, D. M. 2019. Lista de las aves de España. Madrid. SEO/BirdLife. Edición de 2019. URL: https://www.seo.org/wpcontent/uploads/2019/05/ListaAvesdeEspa%C3%B1a2019.pdf (con acceso: 20.5.2023).

Rouco, M.; Copete, J. L.; De Juana, E.; Gil-Velasco, M.; Lorenzo, J. A.; Martín, M.; Milá, B.; Molina, B. & Santos, D. M. 2022. Lista de las aves de España. Madrid. SEO/BirdLife. Edición de 2022. URL: https://seo.org/nueva-lista-de-las-aves-de-espana/ (con acceso: 20.5.2023).

Rufino, R. 1989. Atlas das aves que nidificam em Portugal Continental. Lisboa. Centro de Estudos de Migração e Protecção de Aves (CEMPA).

Sacarrão, G. F. & Soares, A. A. 1979. “Nomes Portugueses para as Aves da Europa, com Anotações”. Arq. do Museu Bocage, 2ª série, vol. VI, nº 23: 395-480.

Santamarina Fernández, Antón L. (coord.) (2006): Dicionario de dicionarios da lingua galega. URL: https://ilg.usc.gal/ddd/ (con acceso: 20.5.2023).

Sarmiento, M. 1746-1755. Catálogo de voces y frases de la lengua gallega. Ed. de José Luis Pensado Tomé. Salamanca. Universidad de Salamanca, 1973

Sarmiento, M. 1762-1766. De historia natural y de todo género de erudición. Obra de 660 pliegos. Ed. de Henrique Monteagudo. Santiago de Compostela. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) / Consello da Cultura Galega, 5 vols., 2022.

Sobreira, J. 1792-1797. Papeletas de un diccionario gallego. Edición de J. L. Pensado Tomé. Ourense. Instituto de Estudios Orensanos, 1979

Sociedade Galega de Historia Natural. 1982. “Lista patrón dos vertebrados de Galicia”. En: Pérez Alberti, A. (ed.). Xeografía de Galicia. Vol. I: O medio. A Coruña. Editorial Sálvora: 197-210 (apéndice)

Svensson, L.; Mullarney, K. & Zetterström, D. 2010. Guía de aves. España, Europa y región mediterránea. Barcelona. Ed. Omega. Segunda edición

Tait, W. C. 1924. The Birds of Portugal. London. H. F. & G. Witherby Ed.

Tellería, J. L.; Asensio, B. & Díaz, M. 1999. Aves Ibéricas II: Paseriformes. Madrid. J. M. Reyero Editor

Varela, C. X. 2014. Contribución ao dicionario galego: o léxico do galego de Asturias. Tese de doutoramento. Vigo. Universidade de Vigo.

Vázquez-Pumariño, X. & Romay, C. D. 2010. Lista das aves de Galicia. Turismo ornitolóxico de Galicia. URL: http://culturagalega.gal/imaxes/docs/Listado-aves_turgalicia.pdf (con acceso: 20.5.2023).

Villarino, A.; González, S. & Bárcena, F. 2002. Vertebrados da Limia. Volume I: Non passeriformes. Sandiás. Limaia Edicións

Villarino, A.; González, S. & Bárcena, F. 2017a. Aves da Limia I, dende a lagoa de Antela aos nosos días. Non paseriformes. Ourense. Centro de Estudos da Limia

Villarino, A.; González, S. & Bárcena, F. 2017b. Aves da Limia II, dende a lagoa de Antela aos nosos días. Paseriformes. Ourense. Centro de Estudos da Limia

Os máis buscados
Esta semana Este mes