Resolución do proceso de selección para cubrir dous contratos de sociolingüística

Faise público o acordo da comisión de selección para dous contratos para desenvolver traballos de sociolingüística na Real Academia Galega que establece a seguinte relación de persoas candidatas por orde de prelación e preferencia:

 

CONTRATO 1
Xornada completa (40 horas semanais)
Licenciatura ou Grao en Filoloxía Galega, Filoloxía Galego-Portuguesa ou titulación equivalente

Lidia Gómez Martínez
Alba Aguete Cajiao

 

CONTRATO 2
Xornada parcial (25 horas semanais)
Licenciatura ou Grao en Antropoloxía ou titulación equivalente

Gabino Segundo Vázquez Grandío

Dicionario
Axenda de actos Ver todos
Xoves 29 de outubro de 2020 / 19:00 h
Simposio Ricardo Carballo
Carvalho Calero - Ideas e achegas ao idioma
Sábado 7 de novembro de 2020 / 9:45 h
V Xornada de Onomástica Galega: Os nomes comerciais - Museo de Pontevedra

Novas da Academia

Subscríbete