Académicos e académicas

Victoriano Taibo García

Victoriano Taibo García

Santiago de Compostela, 1885 - Vigo, 1966
Data de ingreso
15/10/1948
A proposta de
Eladio Rodríguez González, Ramón Otero Pedrayo, Francisco Vales Villamarín, Ángel del Castillo López e Florentino López Cuevillas
Resposta pronunciada por
Ramón Otero Pedrayo