Académicos e académicas

Ramón María Aller Ulloa

Ramón María Aller Ulloa

Lalín, Pontevedra, 1878 - 1966
Data de ingreso
27/07/1941
A proposta de
Manuel Casás Fernández, Alejandro Barreiro Noya e Ángel del Castillo López
Título do discurso

* O 27 de xullo de 1941 tivo lugar no Paraninfo da Universidade de Santiago a cerimonia de ingreso de dezanove académicos de número, no acto só se deu lectura ao discurso La mitología del agua en el noroeste hispánico, que pronunciou Fermín Bouza Brey en nome de todos os recipiendarios e a quen contestou en nome da Institución, o presidente, Manuel Casás. Ramón María Aller Ulloa formaba parte deste grupo de académicos.

Resposta pronunciada por
Manuel Casás Fernández