Académicos e académicas

Rafael González Villar

Rafael González Villar

A Coruña, 1887 - 1941
Data de ingreso
27/07/1941
A proposta de
Manuel Casás Fernández, Ángel del Castillo López e Alejandro Barreiro Noya
Título do discurso

*O 27 de xullo de 1941 tivo lugar no paraninfo da Universidade de Santiago a cerimonia de ingreso de dezanove académicos de número, no acto só se deu lectura ao discurso La mitología del agua en noroeste hispánico, que pronunciou Fermín Bouza-Brey en nome de todos os recipiendarios e a quen contestou en nome da Institución, o presidente, Manuel Casás. Rafael González Villar finou uns días antes da celebración deste acto, considérase igualmente académico numerario. 

Resposta pronunciada por
Manuel Casás Fernández