Académicos e académicas

Manuel Díez Sanjurjo

Manuel Díez Sanjurjo

Burgos, 1870 - Madrid, 1941
Data de ingreso
20/06/1908
A proposta de
Florencio Vaamonde Lores, Francisco Tettamancy e Uxío Carré Aldao
Resposta pronunciada por
Francisco Tettamancy