Académicos e académicas

Manuel Chamoso Lamas

Manuel Chamoso Lamas

A Habana, Cuba, 1909 - A Coruña, 1985
Data de ingreso
26/05/1956
A proposta de
Ramón Otero Pedrayo, Fermín Bouza-Brey Trillo e Aquilino Iglesia Alvariño
Resposta pronunciada por
Ramón Otero Pedrayo