Académicos e académicas

Manuel Chamoso Lamas

Manuel Chamoso Lamas

A Habana, Cuba, 17/05/1909 - 25/05/1985
Data de ingreso
26/05/1956
A proposta de
Ramón Otero Pedrayo, Fermín Bouza-Brey Trillo e Aquilino Iglesia Alvariño
Resposta pronunciada por
Ramón Otero Pedrayo