Académicos e académicas

Gonzalo Brañas Fernández

Gonzalo Brañas Fernández

A Coruña, 17/12/1866 - 02/08/1948
Data de ingreso
27/07/1941
A proposta de
Narciso Correal y Freyre de Andrade, Alejandro Barreiro Noya, Eladio Rodríguez González e Julio Dávila Díaz
Título do discurso

*O 27 de xullo de 1941 tivo lugar no Paraninfo da Universidade de Santiago a cerimonia de ingreso de dezanove académicos de número, no acto só se deu lectura ao discurso La mitología del agua en el noroeste hispánico, que pronunciou Fermín Bouza-Brey en nome de todos os recipiendarios e a quen contestou en nome da Academia, o presidente, Manuel Casás. Gonzalo Brañas Fernández formaba parte deste grupo de académicos.

Resposta pronunciada por
Manuel Casás Fernández