Académicos e académicas

Antonio Couceiro Freijomil

Antonio Couceiro Freijomil

Pontedeume, A Coruña, 1888 - Santiago de Compostela, 1955
Data de ingreso
27/07/1941
A proposta de
Manuel Casás Fernández, Ángel del Catillo López e Alejandro Barreiro Noya
Título do discurso

*O 27 de xullo de 1941 tivo lugar no Paraninfo da Universidade de Santiago a cerimonia de ingreso de dezanove académicos de número, no acto só se deu lectura ao discurso La mitología del agua en noroeste hispánico, que pronunciou Fermín Bouza-Brey en nome de todos os recipiendarios e a quen contestou en nome da Institución, o presidente, Manuel Casás. Antonio Couceiro Freijomil formaba parte deste grupo de académicos.

Resposta pronunciada por
Manuel Casás Fernández