Académicos e académicas

Alejandro Barreiro Noya

Alejandro Barreiro Noya

Santiago de Compostela, 1874 - A Coruña, 1948
Data de ingreso
12/03/1936
A proposta de
Eladio Rodríguez González, Francisco Maciñeira Ramón Cabanillas, Manuel Lugrís e Francisco Estrada Catoira
Título do discurso

Bernardo Barreiro de V.V. y su tiempo

Resposta pronunciada por
Fernando Martínez Morás
Exerce o cargo de
Secretario (15/10/1944 - 22/11/1948)
Secretario (13/12/1942 - 19/06/1944)
Secretario (12/09/1937 - 13/12/1942)