Letras Galegas 2023

Francisco Fernández del Riego é autor dunha extensa obra. A súa sinatura está presente en máis de 150 monografías, traballou como prologuista, editor literario ou tradutor en case un cento de títulos e asinou máis de 4.000 colaboracións en publicacións periódicas.

A relación que se ofrece deseguido é unha escolma da súa produción e doutros títulos sobre a súa figura e o seu legado.

MONOGRAFÍAS

 • Cos ollos do noso esprito. Buenos Aires: Alborada, 1949.
 • Danzas populares gallegas. Buenos Aires: Ediciones Galicia, 1950
 • Historia de la literatura gallega. Vigo: Galaxia, 1951.
 • Galicia no espello. Buenos Aires : Galicia, 1954.
 • Escolma de poesía galega. IV, Os Contemporáneos. Vigo: Galaxia, 1955.
 • Escolma de poesía galega. III, O Século XIX. Vigo: Galaxia, 1957.
 • Un país e unha cultura. A idea de Galicia nos nosos escritores. A Coruña: Real Academia Galega, 1973.
 • Letras do noso tempo. Vigo: Galaxia, 1974.
 • Do dezanove aos continuadores. Antoloxía de poesía galega. Vigo: Galaxia, 1976.
 • Antolín Faraldo: un precursor. Vigo: Grafinsa, 1978.
 • Vocabulario gallego-castellano. Vigo: Galaxia, 1979.
 • Do posmodernismo aos novos. Vigo: Galaxia, 1981.
 • Vicente Risco : escolma de textos. A Coruña : Real Academia Gallega, 1981.
 • Ánxel Casal e o libro galego. Sada: Ediciós do Castro, 1983.
 • Pensamento galeguista do século XIX. Vigo: Galaxia, 1983.
 • Pensamento galeguista do século XX. Vigo: Galaxia, 1983.
 • As peregrinacións xacobeas. Vigo: Galaxia, 1983.
 • Escritores de Portugal e do Brasil. Sada: Ediciós do Castro, 1984.
 • O señor da Casa Grande de Cima de Vila. Trasalba (Ourense): Padroado Ramón Otero Pedrayo, 1988.
 • Diccionario de escritores en lingua galega. Sada: Ediciós do Castro, 1990.
 • O río do tempo. Unha historia vivida. Sada: Ediciós do Castro, 1990.
 • Álvaro Cunqueiro e o seu mundo. Vigo: Ir indo, 1991.
 • Eduardo Blanco Amor. Emigrante e autodidacta. A súa vida literaria. Vigo: Ir indo, 1992.
 • O cego de Pumardedón. Vigo: Ir indo, 1992.
 • Eduardo Blanco Amor : escolma de textos. A Coruña : Real Academia Galega, 1993.
 • Galicia. Vigo: Xerais, 1994.
 • Luís Seoane desde a memoria. Sada: Ediciós do Castro, 1994.
 • A xeración Galaxia. Vigo: Galaxia, 1996.
 • A pesca galega de mar a mar. Sada: Ediciós do Castro, 1998.
 • A pegada das viaxes. Vigo: Ir indo, 2000.
 • Portugal norteño. Vigo: Caixanova, 2000.
 • Con Pondal en Bergantiños. Sada: Ediciós do Castro, 2001.
 • Vigo sentimental. Vigo: Caixanova, 2001.
 • O padre Sarmiento en Galicia. Vigo: Galaxia, 2002.
 • Camiño andado. Vigo: Galaxia, 2003.
 • Lourenzá. Sada: Ediciós do Castro, 2004.
 • Palabras a eito. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2005.
 • Por terras portuguesas. Vigo: Caixanova, 2005.

EPISTOLARIOS

 • Epistolario a Francisco Fernández del Riego. Ricardo Carballo Calero; edición de Dolores Vilavedra e Montserrat Pena. Vigo: Galaxia, 2006.
 • Carta ao meu amigo: epistolario mindoniense a Francisco Fernández del Riego: 1949 -1961; limiar de Francisco Fernández del Riego, edición de Dolores Vilavedra. Vigo: Galaxia, 2003.
 • Cartas a Francisco Fernández del Riego sobre a cultura galega. Manuel Rodríguez Lapa; edición de Tiago Vidal Figueroa. Vigo: Galaxia, 2001.
 • Un epistolario de Ramón Piñeiro. Vigo: Galaxia, 2000.

OBRAS INÉDITAS

 • Diario de guerra. Vigo: Galaxia, 2023.
 • Memorias do París literario. Vigo: Galaxia, 2023.

EDICIÓNS PÓSTUMAS E REEDICIÓNS

 • A xeración Galaxia. Vigo: Galaxia, 2023.
 • Camiño andado. Vigo: Galaxia, 2023.
 • Galicia. Vigo: Xerais, 2023.
 • Loitando pola Galicia que non foi. Artigos e conferencias. 1932-1936. Vigo: Galaxia, 2023.
 • Lourenzá. Vigo: Galaxia, 2023.
 • O río do tempo. Unha historia vivida. Vigo: Galaxia, 2023.
 • Compostela, póla florida. Vigo: Galaxia, 2023.
 • Con Pondal en Bergantiños. Vigo: Galaxia, 2022.

BIBLIOGRAFÍA SOBRE FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO

 • Liz de Cea, Beatriz: Don Paco. Letras para a arte galega. Vigo: Galaxia, 2023.
 • Mascato, Antón: De Compostela ao exilio interior. Francisco Fernández del Riego. Santiago de Compostela: Alvarellos Editora, 2023.
 • Mascato, Antón e Carreiro, Pepe: Francisco Fernández del Riego. O home que valía por mil. Vigo: Galaxia, 2023.
 • Roig Rechou, Blanca-Ana: Paco del Riego, un home irrepetible. A Coruña: Hércules de Ediciones, 2023.
 • Villanueva, Malores: Fernández del Riego, un loitador pola idea de Galicia. Vigo: Galaxia, 2023.
 • Nicolás, Ramón: Francisco Fernández del Riego. Vida e obra dun obreiro do galeguismo. Vigo: Xerais, 2022.
 • Conde, Perfecto: Conversas con Paco del Riego. Vigo: Xerais, 2022.
 • Cajaraville, Héctor: Francisco Fernández del Riego. O legado silandeiro. Vigo: Xerais, 2022.
 • Polo Correo do Vento: Un día para as letras. Pequena biografía de Francisco Fernández del Riego. Poio: Lela Edicións, 2022
 • Francisco Fernández del Riego : Vigo dende o corazón de Galicia; edición de Cabrera Iglesias, María Dolores e Villanueva Gesteira, María Dolores. Vigo: Fundación Penzol, 2013.
 • López, Xosé e Román, Manuel. Lume aceso. Francisco Fernández del Riego. Santiago de Compostela: Consellería de Educación e Concello de Lourenzá.
 • Homenaxe a Francisco Fernández del Riego; edición literaria de Xesús Ferro Ruibal e coordinación da edición plástica de Antón Pulido. Vigo: Fundación Premios da Crítica Galicia, 2002.
 • Franco Grande, Xosé Luís: Francisco Fernández del Riego: galeguista de acción e cultura. Vigo: Ir Indo, 2000.
 • Rolda de amigos derredor de Francisco Fernández del Riego. Sada: Ediciós do Castro, 1993.