Dicionario

© Real Academia Galega, 2012
Tabernas, 11. 15001 A Coruña
ISBN:978-84-87987-80-9

Director:
Manuel González González

Comisión académica do Seminario de Lexicografía encargada da revisión e actualización:
Manuel González González (coord.)
Xosé Luís Axeitos Agrelo
Darío Xohán Cabana Yanes
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Ana Fachal Fraguela
Francisco Fernández Rei
Ramón Lorenzo Vázquez
María Carme Pazos Balado
M.ª Dolores Sánchez Palomino
Antón Santamarina Fernández
Andrés Torres Queiruga

Redactores principais:
M.ª Dolores Sánchez Vales
Dolores Sánchez Palomino
María Carme Pazos Balado
Ana Fachal Fraguela

Redactores que participaron nalgunha fase da elaboración do Dicionario da Real Academia Galega (por orde cronolóxica):
Carme Cambre García
Xosé Luís Martínez Allegue (†)
Manuela Pérez Rodríguez
Isolina Salgado Basoa
Uxía Tenreiro López
Silvia González González
Inmaculada Campos Vaz
María Pereira Maceda

A realización dos termos está recollida do Dicionario de Pronuncia da Lingua Galega, elaborado polo académico:
Xosé Luis Regueira Fernández

Foron moitas as persoas que contribuíron á mellora desta obra mediante a achega de información ou ben mediante a súa lectura e corrección. O noso agradecemento para todas elas, pero polo número e relevancia das súas achegas sería inxusto non mencionar a:
Salvador Xurxo Bará Viñas
Pedro Benavente Jareño
Marisa Castro Cerceda
Xesús Ferro Ruibal
Xaime Gómez Márquez
Alexandre Mínguez González
Xosé Antonio Pena Romay
Xosé Luís Regueira Fernández
Xoán Rodríguez Oubiña
Óscar Sánchez López

 

O dicionario na túa web

Integra o dicionario da RAG na túa web premendo aquí.

 
As máis buscadas
Esta semana Este mes
Non atopas a palabra que buscas?

Proba estoutros recursos de busca