Dicionario

O dicionario galego na túa web.

Por medio dun sinxelo proceso podes colocar o buscador do Dicionario da Real Academia Galega nas túas páxinas. Ao implementar ese servizo achegarás unha utilidade ás túas visitas e axudarás a difundir o dicionario da lingua galega.

Grazas.

1. Copia este fragmento de código e colócao na túa web.

<iframe width="100%" height="59" scrolling="no" frameborder="0" src="https://academia.gal/dicionario/rag"></iframe>

2. Como se visualizará?

A caixa de busca redimensiónase automaticamente para adaptarse ao largo das columnas da túa web.

 

 

 
As máis buscadas
Esta semana Este mes
Non atopas a palabra que buscas?

Proba estoutros recursos de busca