Dicionario

Axúdanos a mellorar

Suxestións, erros, observacións...

Escolle unha opción:

Cal é a palabra?

Sobre a palabra:

Escolle unha opción:

Texto para identificar Actualizar código

Suxestión enviada

Moitas grazas pola súa colaboración

Erro no envío

Sentímolo pero non se puido enviar a mensaxe.

Modo de cita

González González, M. (dir.): Dicionario da Real Academia Galega. A Coruña: Real Academia Galega. <https://academia.gal/dicionario> [Consultado: <data>]

Responsive Image
O dicionario na túa web

Integra o dicionario da RAG na túa web premendo aquí.

 
As máis buscadas
Esta semana Este mes
Non atopas a palabra que buscas?

Proba estoutros recursos de busca