Académicos e académicas

Ramón Pérez Costales

Ramón Pérez Costales

Oviedo, 1832 - A Coruña, 1911
Data de ingreso
04/09/1905
A proposta de
Comisión xestora