Académicos e académicas

Ramón Martínez López

Ramón Martínez López

Boiro, A Coruña, 1907 - Santiago de Compostela, 1989
Data de ingreso
22/01/1976
A proposta de
Xosé Filgueira Valverde, Ramón Otero Pedrayo e Fermín Bouza-Brey Trillo
Resposta pronunciada por
Isidoro Millán González-Pardo