Académicos e académicas

Niceto Alcalá-Zamora y Torres

Niceto Alcalá-Zamora y Torres

Priego de Córdoba, Córdoba, 1877 - Buenos Aires, 1949
Data de ingreso
09/08/1934
A proposta de
Xunta de Goberno (Manuel Lugrís Freire, Félix Estrada Catoyra e Fernando Martínez Morás)