Académicos e académicas

Narciso Correal y Freyre de Andrade

Narciso Correal y Freyre de Andrade

A Coruña, 1876 - 1951
Data de ingreso
22/04/1939
A proposta de
Félix Estrada Catoyra, Francisco Ponte y Blanco e Eladio Rodríguez González
Título do discurso

Benito Mª Pla y Cancela: una gran figura gallega forense, política y parlamentaria

[Para cubrir as vacantes de varios numerarios, Manuel Casás Fernández solicitou un permiso ministerial co fin de que se puidese realizar unha toma de posesión colectiva na que os académicos entrantes non tivesen que dar lectura ao preceptivo discurso de ingreso e así axilizar os trámites. Concedido este permiso, ingresaron o 22 de abril de 1939 na Real Academia Galega: Ramón de Artaza y Malvárez, Narciso Correal y Freyre de Andrade, Jaime Solá Mestre (que xa presentaran o texto do discurso segundo consta no seu expediente), Juan Domínguez Fontenla, Antonio Noriega Varela e Lisardo Rodríguez Barreiro]

Resposta pronunciada por
Salvador Cabeza de León