Académicos e académicas

Leopoldo Eijo Garay

Leopoldo Eijo Garay

Vigo, 1878 - Madrid, 1963
Data de ingreso
02/01/1945
A proposta de
Xunta de Goberno