Académicos e académicas

Julio Dávila Díaz

Julio Dávila Díaz

Ortigueira, A Coruña, 1871 - Madrid, 1971
Data de ingreso
30/08/1927
A proposta de
Andrés Martínez Salazar, Francisco Tettamancy e Eladio Rodríguez González
Resposta pronunciada por
Federico Maciñeira y Pardo de Lama