Académicos e académicas

José Luís Bugallal y Marchesi

José Luís Bugallal y Marchesi

A Coruña, 1899 - 1989
Data de ingreso
04/01/1951
A proposta de
Manuel Casás Fernández, Francisco Vales Villamarín e Ángel del Castillo López
Resposta pronunciada por
Xosé Filgueira Valverde