Académicos e académicas

José Baldomir Rodríguez

José Baldomir Rodríguez

A Coruña, 1867 - 1947
Data de ingreso
27/07/1941
A proposta de
Narciso Correal, Manuel Banet Fontenla, Ramón Artaza y Malvárez e Alejandro Barreiro Noya
Título do discurso

*O 27 de xullo de 1941 tivo lugar no Paraninfo da Universidade de Santiago a cerimonia de ingreso de dezanove académicos de número, no acto só se deu lectura ao discurso La mitología del agua en el noroeste hispánico, que pronunciou Fermín Bouza-Brey Trillo en nome de todos os recipiendarios e a quen constentou en nome da Institución, o presidente, Manuel Casás Fernández. José Baldomir formaba parte deste grupo de Académicos.

Resposta pronunciada por
Manuel Casás Fernández