Académicos e académicas

Joaquín Freire de Andrade y Valverde

Joaquín Freire de Andrade y Valverde

A Coruña, 1882 - 1972
Data de ingreso
30/11/1956
A proposta de
Manuel Casás Fernández, Leandro Carré Alvarellos e Francisco Vales Villamarín
Resposta pronunciada por
Leandro Carré Alvarellos