Académicos e académicas

Fernando Cortés Bugía

Fernando Cortés Bugía

Betanzos, A Coruña, 1874 - A Coruña, 1948
Data de ingreso
27/07/1941
A proposta de
Manuel Casás Fernández, Narciso Correal e Alejandro Barreiro Noya
Título do discurso

*O 27 de xullo de 1941 tivo lugar no Paraninfo da Universidade de Santiago a cerimonia de ingreso de dezanove académicos de número, no acto só se deu lectura ao discurso La mitología del agua en noroeste hispánico, que pronunciou Fermín Bouza-Brey en nome de todos os recipiendarios e a quen contestou en nome da Institución, o presidente, Manuel Casás. Fernando Cortés Bugía formaba parte deste grupo de académicos.

Resposta pronunciada por
Manuel Casás Fernández