Académicos e académicas

Camilo José Cela Truloc

Camilo José Cela Truloc

Padrón, A Coruña, 1916 - Madrid, 2002
Data de ingreso
26/01/1980
A proposta de
Xunta de Goberno
Título do discurso

Breves consideracións encol da lingua

Resposta pronunciada por
Domingo García-Sabell