Académicos e académicas

Atanasio López Fernández

Atanasio López Fernández

Boñar, León, 1876 - Santiago de Compostela, 1944
Data de ingreso
27/07/1941
A proposta de
Narciso Correal y Freyre de Andrade, Manuel Banet Fontenla e Ramón de Artaza y Malvárez
Título do discurso

*O 27 de xullo de 1941 tivo lugar no Paraninfo da Universidade de Santiago a cerimonia de ingreso de dezanove académicos de número, no acto só se deu lectura ao discurso La mitología del agua en noroeste hispánico, que pronunciou Fermín Bouza-Brey en nome de todos os recipiendarios e a quen contestou en nome da Institución, o presidente, Manuel Casás. Atanasio López Fernández formaba parte deste grupo de académicos.

Resposta pronunciada por
Manuel Casás Fernández