Académicos e académicas

Ángel Hermosilla

Ángel Hermosilla

A Coruña - Madrid, 1924
Data de ingreso
14/10/1922
A proposta de
Xunta de Goberno