Florentino López Cuevillas

Ano 1968

Florentino López Cuevillas

1/6

Biografía

Florentino López Alonso-Cuevillas, membro da xeración Nós, foi antropólogo e historiador -considerado o primeiro sistematizador da prehistoria galega- e achegouse ademais ao ensaio e á narración literaria.

Naceu en Ourense o 14 de novembro de 1886. Estudou Farmacia en Santiago de Compostela e Filosofía e Letras -que non rematou- en Madrid. Sen chegar a exercer como farmacéutico, e de volta en Ourense, comezou a traballar como funcionario na delegación de Facenda.

Nos anos seguintes compaxinou este labor coa investigación e a política. As súas primeiras mostras literarias foron colaboracións -en castelán- de carácter sociopolítico en publicacións locais, como La Centuria ou El Miño. O seu ingreso nas Irmandades da Fala, arredor de 1918, achegouno ao galeguismo. Así, dous anos despois, Cuevillas participou no nacemento da revista Nós, xunto a Risco e Castelao, entre outros. Nela editou o seu primeiro e máis salientable artigo, "Dos nosos tempos", onde explica o significado do grupo Nós e a súa transcencencia para a cultura galega. En 1921 publicou "A mansión de Aquis Querquernis", un estudo sobre a Galicia prerromana. Esta predilección pola arqueoloxía levouno a dirixir a sección de Prehistoria do Seminario de Estudos Galegos, onde ingresou en 1924. No seo da institución desenvolveu numerosos estudos, promoveu a creación do Catálogo dos castros galegos e contribuíu ao uso da nosa lingua. Pero estas actividades quedarían truncadas en 1936, co comezo da guerra civil. Tras a contenda, seguiu publicando os resultados das súas investigacións. É o caso de La civilización céltica en Galicia, de 1953.

Dous anos despois de se retirar, faleceu na súa cidade natal, o día 30 de xullo de 1958. Postumamente saíu do prelo, en 1962, Prosas galegas, 1920-1958, unha obra que compila os seus artigos de carácter literario e ensaístico. A súa produción científica foi difundida a través de publicacións como Nós, os Arquivos do Seminario de Estudos Galegos, o Boletín da Comisión Provincial de Monumentos de Ourense ou os Cuadernos de Estudios Gallegos.

Carlos García Martínez sobre Cuevillas.

Obra

Antropoloxía

- Bibliografía da prehistoria galega. A Coruña: Nós, 1927.
- Prehistoria e folklore da Barbanza. A Coruña: Nós, 1927-1928. Con Fermín Bouza Brey.
- Os oestrimnios, os saefes e a ofiolatría en Galiza. A Coruña: Nós, 1929. Con Fermín Bouza Brey.
- Vila de Calvos: notas etnográficas e folklóricas. Santiago de Compostela: Seminario de Estudos Galegos, 1930. Con Xaquín Lourenzo Fernández.
- La civilización neo-eneolítica gallega. Madrid: Junta para la Ampliación de Estudios, 1931.
- Cómo nasceu a cidade de Ourense. Santiago de Compostela: Seminario de Estudos Galegos, 1934.
- Puertas de castros gallegos. Madrid: [s.n.], 1935.
- Parroquia de Velle. Santiago de Compostela: Seminario de Estudos Galegos, 1936.
- Las joyas castreñas. Madrid: CSIC, 1951.
- La Edad del Hierro en el Noroeste: la cultura de los castros. Zaragoza: Tip. "La Académica", 1953.
- La civilización céltica en Galicia. Santiago de Compostela: Porto, 1953.
- Trabajos inéditos. Santiago de Compostela: Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, 1958.
- A Edade do Ferro na Galiza: traballo lido no Seminario d'Estudos Galegos de Santiago de Compostela o día 18 d'abril de 1924. A Coruña: Real Academia Galega, 1968.
- Castro de Cameixa: campañas 1944-46. Santiago de Compostela: Dirección Xeral de Cultura do Patrimonio Histórico-Artístico, 1986.
- O culto das fontes no noroeste hispánico. Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego, 2002.

Compilacións e estudos sobre o autor

- Homenaxe dos amigos e discípulos do petrucio de prehistoria galega Florentino L. Cuevillas no LXX aniversario do seu nacemento. Vigo: Galaxia, 1957.
- CAIXA OURENSE (ed.)
Miscelánea. Ourense: Caixa Ourense, 1987.
- CONCELLO DE OURENSE (ed.)
Cosas de Orense: artículos publicados en el diario La Región. Ourense: Concello de Ourense, 1969.
- DÓNEGA ROZAS, M. (ed.)
Prosas galegas. Vigo: Galaxia, 1962.
- OTERO PEDRAYO, R.
Florentino L. Cuevillas. Vigo: Galaxia, 1980.