Comunicación

Xornadas Centenario de Manuel Murguía

Emilio Xosé Ínsua

Conflitos, logros e limitacións nos primeiros anos da Academia (1905-1923)

Pepe Barro

A bandeira galega de Manuel Murguía e Rosalía de Castro

Antonio López

Apertura da xornada sobre a idea de Galicia de Murguía

Justo Beramendi

Do provincialismo ao rexionalismo protonacionalista

Anxo Angueira

Apertura da xornada sobre literatura e nación

Ana Acuña

Manuel Murguía e a literatura popular galega