Comunicación

Simposio Florencio Delgado Gurriarán

Xesús Alonso Montero

A poesía sociolingüística de Florencio Delgado Gurriarán e doutros poetas do seu tempo

Ramón Nicolás

Dúas calas na epistolografía de Florencio Delgado Gurriarán (cartas a Rodolfo Prada e Ramón Otero Pedrayo)

Ricardo Gurriarán

Presentación de 'Co anceio de volver. Conversas con Florencio Delgado e Celia Teijeiro'

Samuel Diz

Xesús Dopico e Florencio, do Ipanema a México

Xosé Luís Pastoriza

Nas primeiras ringleiras do galeguismo: Florencio na guerra civil e no primeiro exilio