Comunicación

Congreso Internacional de Toponimia no Camiño de Santiago

Carlos Búa

Callobre, punto de inicio do longo camiño da historia onomástica de Santiago de Compostela

Xosé Manuel Sánchez Rei

Notas sobre a toponimia menor do concello de Sobrado na época medieval: vereas e casais no camiño a Compostela

Paula Bouzas

O Tombo de Iria: Fonte de información toponímica en terra de tradición xacobea

José María Anguita Jaén

Toponimia alternativa nas guías do Camiño de Santiago: pegadas na paisaxe e tradicións peregrinais

Xosé María Lema

Topónimos con historia do camiño de Santiago a Muxía por Brandomil

Vicente Feijoo

A microtoponimia relacionada co trazado das rutas xacobeas en Galicia

Emilio Nieto Ballester

Aqua dulcis et sana ad bibendum: la toponimia de las fuentes y manantiales en el Camino de Santiago

Carlos Rocha

De Viseu a Santiago de Compostela. Contributo para o estudo toponímico do Caminho Português do Interior

Toribio Fuentes

Toponimia en el Camino de Santiago: de Astorga a O Cebreiro

Emili Casanova

La onomástica del Camino de Santiago en el área catalano-valenciana

Javier Giralt

Toponimia en el Camino de Santiago a su paso por Aragón

Jairo García Sánchez

Una etapa toledana en el Camino del Sureste jacobeo a través de su toponimia: Novés – Quismondo – Escalona

Marta Montilla

Recursos geográficos y digitales del IGN del Camino de Santiago