Comunicación

Congreso Internacional Emilia Pardo Bazán, cen anos despois

A sede da Real Academia Galega e da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán acolle do 25 ao 27 de outubro de 2021 as tres primeiras xornadas do 'Simposio Internacional Emilia Pardo Bazán, cen anos despois'. O programa continuará os días 28 e 29 na Universidade de Santiago de Compostela (USC) e o Consello da Cultura Galega (CCG).

Pilar García Negro

Unha ollada sobre a Galiza en tres discursos: Emilio Castelar, Gaspar Núñez de Arce e Emilia Pardo Bazán

María Xesús Lama

Algúns temas comúns na obra de Rosalía de Castro e Emilia Pardo Bazán

Olga Guadalupe Mella

El género en disputa: las cartas de Emilia Pardo Bazán a Gertrudis Gómez de Avellaneda sobre «la cuestión académica»

António Apolinário

De Los Pazos de Ulloa al Pazo de Meirás: Emilia Pardo Bazán y la Galicia rural

Marilar Aleixandre

Escribir do innombrable: a construción «contra o decoro» dunha identidade de escritora por Emilia Pardo Bazán

Montserrat Ribao Pereira

A volta ao mundo en oitenta contos. A narrativa breve de Pardo Bazán na aula de Literatura española para estranxeiros

Jo Labanyi

O Nuevo Teatro Crítico de Emilia Pardo Bazán: unha empresa periodística singular

Dolores Thion

Himnos y sueños, un proxecto póetico de Emilia Pardo Bazán

Ana Mª Freire López

A persoa e a obra de Emilia Pardo Bazán na prensa norteamericana do seu tempo

Donatella Siviero

Una aproximación a las narraciones novelescas autodiegéticas de Emilia Pardo Bazán

Eizo Ogusu

Los medios de viaje en la narrativa ficticia de Emilia Pardo Bazán

Christian Boyer

La descripción del espacio en los cuentos de Emilia Pardo Bazán, una estética al servicio de la crueldad

Merve Yildirim

«El peligro del rostro»: un conto de inspiración histórica de Emilia Pardo Bazán