Comunicación

VIII Xornada de Onomástica Galega

Domingo Blanco

Os topónimos no cancioneiro galego dos séculos XVIII e XIX

Elena Freire Paz

Entre seres e estares: a onomástica e a antropoloxía en Galicia

Alba María

“Veño de moi longas terras”: romances e onomástica no contexto educativo