Comunicación

A RAG recupera a escolma feita por Filgueira Valverde das cantigas de Afonso X

O libro foi editado ao coidado do académico no ano 1980 co gallo das Letras Galegas dedicado ao monarca que promoveu as ‘Cantigas de Santa María’, obra universal da literatura medieval escrita en galego. A Academia publícao agora en versión dixital cadrando coa celebración dos 800 anos do nacemento de Afonso X. A selección complétase con sete composicións de escarnio e maldizer do rei