Convenios, acordos e contratos

A Real Academia Galega asinou unha serie de convenios de colaboración con distintas entidades co fin de desenvolver proxectos concretos:

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte (subvención nominativa prevista nos Presupostos Xerais do Estado).
Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, a través Secretaría Xeral de Política Lingüística, e a RAG para regular o réxime de libramentos das transferencias de financiamento previstas nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia.
Acordo de colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, da Consellería Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do Instituto de Estudos do Territorio e a RAG, para a colaboración na realización de traballos sobre toponimia e microtoponimia de Galicia.
Contrato entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, e a RAG para a realización dos Cursos de verán de lingua e cultura galegas para estranxeiros e para españois de fóra de Galicia.
Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e a Real Academia Galega para para o financiamento de actividades da Real Academia Galega. 
Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial de Ourense (Área de Cultura) e a Real Academia Galega para o financiamento de gastos de funcionamento.
Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial de Lugo e a Real Academia Galega para o financiamento de gastos de funcionamento.  
Subvención da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra para financiar a realización de actividades varias relativas á difusión da historia da arte galega.
Convenio nominativo entre o Concello da Coruña e a Real Academia Galega para o financiamento de gastos de funcionamento.
Convenio entre a Universidade da Coruña e a Real Academia Galega para a realización de prácticas externas curriculares dos estudantes da Facultade de Humanidades e Documentación.
Convenio de colaboración entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Real Academia Galega para a mobilidade profesores e estudantes do Programa de Doutoramento en Lingüística.
Convenio marco de colaboración entre a Universidade de Vigo e a Real Academia Galega.
Convenio específico de colaboración entre a Universidade de Vigo e a Real Academia Galega para prácticas de estudos e proxectos de investigación.
Convenio de colaboración entre a Fundación Barrié e a Real Academia Galega de desenvolvemento do convenio marco no eido lexicográfico.

Subvención para a edición do Boletín da Real Academia Galega.
   

Dicionario

Novas da Academia

Subscríbete

Cursos de Verán 2020


Toda a información
nesta páxina

 

Cuberta do Boletín 379

Boletín da Real Academia Galega
nº 379

 

Cadernos de Lingua
nº 37

 

Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego
(23ª ed.)

 

Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega

 

Hemeroteca Virtual
Galicia nas páxinas dos seus xornais.