Vídeos do Congreso Paz Andrade

Durante o Congreso Paz Andrade, celebrado en Pontevedra os pasados días 13, 14 e 15 de decembro, foron gravadas as intervencións dalgúns dos conferenciantes que tomaron a palabra.
Ramón Villares Paz durante a súa intervención no Congreso
Ramón Villares durante a conferencia inaugural


As gravacións encóntranse aloxadas na páxina oficial do autor de Galicia como tarea. A continuación ofrecemos a súa relación:

"Paz Andrade na luz e na sombra", Ramón Villares Paz.
"Unha mirada de futuro no século XX", Tucho Calvo.
"Valentín, sempre ao seu aire", Luís Cochón.
"Aparición dun inédito: Diarios de viaje", Emilia García López.
"Valentín Paz Andrade, con Pontevedra ao fondo", Charo Portela.
"Castelao á luz de Paz Andrade", Miguel Anxo Seixas.
"Paz Andrade: contra o cinismo", Manuel Rivas.
"Historia de dúas cidades: Valentín Paz Andrade e o xornalismo pontevedrés e vigués de preguerra", Luís Bará.
"A oración da montaña: Valentín Paz Andrade, poeta na Guerra Civil", Gregorio Ferreiro Fente.
"Valentín Paz Andrade e a escola lírica pontevedresa", Ana Acuña.
"O poema «Na onde até Rianxo...»: dous antecedentes e uns escolios quizais pertinentes", Xesús Alonso Montero.
"América, estrela virxe. Achega á presenza de autores iberoamericanos na poesía de V.P.A.", Luís González Tosar.
"A lingua e as ideas lingüísticas de Valentín Paz Andrade", Xosé Henrique Monteagudo Romero.
"...Os anceios mariñeiros de Galiza", Camilo Nogueira Román.
"A persistente marxinación de Galiza e atarefa económica de Valentín Paz Andrade", Xavier Vence.
"A Galicia como tarefa en Valentín Paz Andrade", Xosé Manuel Beiras Torrado.
"Paz Andrade ou a racionalidade disidente: por unha idea activa de Galicia", Carlos Ramos Aguirre.