Un poema de Teodoro Morgade

O poeta baiés, e membro da Federación das Mocedades Galeguistas, Teodoro Morgade (1915-1935) non tivo tempo na súa curta vida de deixar testemuño impreso das súas arelas poéticas.
Teodoro Morgade
Autorretrato do poeta


Foi despois da súa morte cando algúns dos seus amigos xuntaron as súas composicións líricas nun Cartafol do que só se editaron cen exemplares, e no que se poden apreciar as pegadas dos outros dous grandes poetas vangardistas galegos da época: Manuel Antonio e Amado Carballo.

En palabras de Marino Dónega, "Morgade tamén foi un precursor. Nin utilizaba a gravata, nin ataba os cordóns dos zapatos, a pesar de non existiren daquela os mocasíns". (X.M. Lema, 2010)

Hoxe cúmprese o recital monótono que nos viña anunciando
o vento no esceario repetido do mesmo ceo unicolor
–chumbo-, e das mesmas laixas molladas veñen soando
nun pizicatto sostido as outas notas i as baixas acompasadas
dalgunha golada discipriñada. I así entra toda
pedra en escea, esvaída de contornos, marcando xustamente
a creación da saudade. I a fuxida de cristales
vivos era o siñal de todo.

Cando o trapo da noite cáia continuará o concerto coa máis
monótona canzón de berce.

Cartafol (El Ideal Gallego, 1963)